The Impact of carbon tax on greenhouse gases emission reduction and economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of carbon tax on greenhouse gases emission reduction and economy
Alternative Title:
CO2 mokesčio įtaka šiltnamio dujų išmetimų kiekio mažinimui ir šalies ekonomikai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr.1 (41), p. 23-29
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis supažindina su žaliojo biudžeto reformos koncepcija bei anglies dioksido ar energijos mokesčio sistema Šiaurės šalyse. Remiantis modeliavimo rezultatais ir kitų šalių patirtimi, analizuojamas galimas anglies dioksido mokesčio įvedimo poveikis Lietuvoje. Straipsnyje aptariamos dvigubų dividendų ir žaliojo biudžeto reformos koncepcijos, aprašoma anglies dioksido mokesčio poveikio šalies ūkiui įvertinimo metodika, analizuojamos Norvegijos, Suomijos ir Švedijos anglies dioksido mokesčio schemos, aprašomos anglies dioksido mokesčio įvedimo Lietuvos elektros energijos ir šilumos ūkyje pasekmės taikant dalinės pusiausvyros modelį. Nors pagrindinid anglies dioksido mokesčio įvedimo tikslas yra sumažinti anglies dioksido emisijas, šis mokestis gali gerokai veikti ūkio vystymąsi. Viena aktualiausių aplinkos apsaugos temų yra rinkos nesėkmių eliminavimas, įtraukiant išorinius kaštus į energijos kainą. Energijos gamyba ir vartojimas yra pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis, taigi siekiant darnaus vystymosi, svarbu suderinti energetikos plėtros ir klimato kaitos švelninimo tikslus. Ekonominės priemonės, taikomos klimato kaitos politikoje, yra mokesčiai, prekyba apyvartiniais taršos leidimais ir kiti lankstūs Kioto mechanizmai. Šiltamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekius ateityje daugiausia lems demografiniai pokyčiai, socialinė ir ekonominė plėtra bei technologinės plėtros lygis ir kryptys. Nors mokestis už aplinkos teršimą Lietuvoje įvestas jau seniai, vis dėlto ekonominių instrumentų aplinkosaugoje integravimas į ekonominių sprendimų priėmimą šalyje yra nauja koncepcija. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglies dioksido mokestis; Aplinkosauga; Prekyba apyvartiniais taršos leidimais; Šiaurės Europos šalys; Žalioji biudžeto reforma; Carbon tax; Environmental policy; Green budget reform; Northern European countries.

ENSome policies are conflicting in a wide range of economic, social and environmental effects. It is impossible to imagine a process in which all policies were set simultaneously, taking into account all interlinkages and to achieve a coherent set of economic, social and environmental goals and implement sustainable development objectives. The article deals with carbon tax and discusses its possible influence on economy, which can be quite contradictive. The theoretical issues of green tax reform and double dividend are discussed in the article. Experience of other countries in the field of green budget reform is provided. Based on the analysis of carbon tax and pollution trading schemes implementation results in other countries the problems and the way of their solution are developed for Lithuania. The main aim of the article is to raise questions and indicate problems as well as present possible solutions. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34066
Updated:
2020-04-03 16:39:34
Metrics:
Views: 19
Export: