Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje
Alternative Title:
Relation between the European law and the national administrative justice in the proceedings of the supreme administrative court of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 102-108
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Administracinė teisė / Administrative law; Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTEuropos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis – tai tema, kuri šių dienų Lietuvos teisės sistemoje atrodo nenauja ir žinoma, tačiau geriau įsigilinus joje galima atrasti naujų dar nenagrinėtų aspektų ir naujame kontekste aptarti, atrodo, seniai teisės jurisprudencijoje suformuotus teisės principus. Straipsnyje iš esmės analizuojamas Europos teisės santykis bei sąveika su nacionaline administracine justicija. Pirmojoje straipsnio dalyje Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis aptariamas teisės viršenybės principo kontekste. Antrojoje dalyje nacionalinės administracinės justicijos santykis analizuojamas teisės aiškinti taikomą teisę aspektu. . Darbe remiamasi Europos Sąjungos, Konvencijos ir nacionalinės teisės aktų, EŽTT ir Europos Sąjungos teismų bei nacionalinės administracinės justicijos praktikos, teisės doktrinos šaltinių tyrimu. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kaip Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis atsispindi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje. Akivaizdu, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo veikloje atitinka Europos teisės keliamus reikalavimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra viešojo administravimo institucijų veiklos teisėtumo garantas, be to, jis, kaip ir visi teismai, taiko ir aiškina ne tik nacionalinę, bet ir Europos teisę, tokiu būdu tapdamas ir Europos teisės garantu. LVAT sprendimuose akivaizdi tendencija remtis Europos teisės nuostatomis bei Europos teismų praktika.Reikšminiai žodžiai: Administracinė justicija; ES teisė, nacionalinė teisė; Europos Sąjungos teisė; Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Administrative justice; EU law; European Union Law; National law; The European Court of Human Rights.

ENThe interaction of the European law and national administrative justice is a theme, which seems to be well known and familiar in the contemporary Lithuanian legal system; however, a deeper look into the system reveals new and previously unstudied aspects and provides room for discussions of seemingly formed legal principles in the legal jurisprudence in the new context. The article analyses the interaction of the European law with national administrative justice. In the first part of the article the interaction of the European law and the national administrative justice is discussed in the context of principality of law. The second part analyses the national administrative justice. The work is based on European Union, Convention and national legal acts, the practice of the ECHR and the courts of the European Union and national justice. Conclusions on how the interaction of the European law and national administrative justice are reflected in practical activities of the Chief Administrative Court of Lithuania are presented at the end of the article. It is obvious that the Chief Administrative court of Lithuania adheres to the requirements of the European law. The Chief Administrative Court of Lithuania is the guarantee of the legitimacy of public administration institutions. In addition, it, similarly to other courts, applies and interprets national as well as European law thus becoming a guarantee of the European law. Rulings of the Chief Administrative Court of Lithuania show a tendency to adhere to provisions of the European law and base its activities on the practice of European courts.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34058
Updated:
2018-12-17 11:54:52
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: