Economic and energetic evaluation of sustainable tillage and cereal sowing technologies in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic and energetic evaluation of sustainable tillage and cereal sowing technologies in Lithuania
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 280-285
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTTradicinės arimo ir sėjimo technologijos naikina dirvožemį, jo charakteristikas, bioįvairovę, sukelia dirvos eroziją, vandens užterštumą ir pan. Įdiegus naujas tvarias arimo ir sėjimo technologijas pasiekiami pagrindiniai tikslai – švari aplinka, taupomas darbas ir energija, pagreitinamos arimo ir sėjimo operacijos, sumažinama žemės ūkio produkcijos kaina. Moksliniai tyrimai rodo, kad arimo ir sėjimo technologijų skaičiavimai stipriai priklauso nuo vietinių ekonominių ir klimatinių sąlygų. Straipsnio tikslas – ekonominiu ir energetiniu požiūriu įvertinti skirtingas arimo ir sėjimo technologijas grūdinėms kultūroms Lietuvos sąlygomis. Tvarių arimo ir sėjimo technologijų taikymas sumažina neigiamą mašinų poveikį dirvožemiui, jo fizinėms ir mechaninėms charakteristikoms, biologiniams ir hidrologiniams aplinkos veiksniams. Įprastų dirvos arimo grūdinėms kultūroms technologijų atsisakymas gali keturis kartus sumažinti darbo laiko poreikį. Tuo pačiu metu sumažinamas stresas, kurį sukelia per daug trumpi laiko tarpai vienetinei technologinei augalų auginimo operacijai. Lietuvoje arimas plūgu yra daugiausiai energijos reikalaujanti arimo technologinė operacija. Atsisakius arimo plūgu ir pritaikius tvarias arimo ir sėjimo technologijas galima iki 5 kartų sumažinti kuro sąnaudas. Lietuvoje išlaidos tiesioginio sėjimo ir tvaraus arimo ir sėjimo technologijoms yra 66–188 Lt/ha mažesnės, nei įprastinio grūdų arimo ir sėjimo.Reikšminiai žodžiai: Dirvos įdirbimas; Ekonominė ir energetinė analizė; Javai; Sėja; Žemės dirbimas; Žemės ūkio mechanizavimas; Žemės ūkio technika; Agricultural machinery; Cereal; Economical and energetical analysis; Soil tillage; Sowing.

ENTraditional tillage and sowing technologies that involve application of shellboards and intensive soil loosening machinery are destructive to soil, its characteristics, biodiversity, soil erosion, water pollution, etc. Application of sustainable tillage and sowing machinery may significantly reduce invasion into natural soil processes and, by this, improve economical and energetical efficiency of cereal growing technologies. Conventional technology of cereal sowing requires about 1,36 h ha for tillage and sowing, while, in comparison, sustainable tillage and sowing technologies take 20 to 49% less working time. In Lithuania fuel consumption for direct sowing is about 6,25 l ha-1; in the case of sustainable tillage and sowing technology application fuel input increases 2-4 times, in the case of conventional technology application – up to 5 times. In Lithuania expenses for direct sowing and sustainable tillage and sowing technologies are by 66-188 Lt ha (from 19 to 54 EUR ha) lower than those for conventional cereal tillage and sowing technology. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34048
Updated:
2016-09-29 23:52:16
Metrics:
Views: 6
Export: