The Rural community role in sustainable tourism development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Rural community role in sustainable tourism development
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 28-33
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo bendruomenės / Rural communities; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTKaimo bendruomenė yra turizmo produkto dalis. Turizmas turi potencialą teigiamai prisidėti prie kaimo bendruomenės socialinės ir ekonominės gerovės. Teigiamos sinergijos tarp turizmo ir bendruomenės rezultatas gali būti patraukli, gyvybinga aplinka, kurioje gali vykti tvarus turizmo vystymas, suteikiantis galimybes visai bendruomenei. Taip pat pripažįstama, kad turizmas turi neigiamą poveikį priimančiai bendruomenei iš kultūrinės perspektyvos, kuriai tam tikrą grėsmę sudaro turizmo veiklos apimtis, tipas, mastas ar pobūdis. Straipsnio tyrimo tikslas – nustatyti bendruomenės vaidmenį ir galimybes dalyvauti tvariame kaimo turizmo vystyme. Integruotas vystymas reikalauja, kad turizmo produktai pritrauktų arba stimuliuotų kitas įmonių veiklas bendruomenėje, siekiant suteikti jai pridėtinę vertę ir stiprybę. Kiekviena infrastruktūros veikla, kuri prisideda prie tokio skatinimo, suteikia darbus ir skatina užimtumą. Atvejo tyrimas rodo, kad bendruomenės vystymosi prioritetai nėra lygūs dalyvaujančiųjų turizmo veikloje siekiams. Visa bendruomenė turi dalyvauti, jei siekiama nuveikti ką nors teigiamo jos aplinkoje. Bendruomenės įtraukimas dalyvauti kaimo turizmo vystyme yra ilgas ir sudėtingas. Jis reikalauja detalaus ir atsakingo darbo. Idėjos, pateiktos Tvarioje turizmo strategijoje dažnai yra dėl skubėjimo žmonių supaprastinamos. Jas kartais atakuoja vystytojai, siekiantys greitos, trumpalaikės savo investicijų grąžos. Kiti regionai gali veikti pagal įprastus trumpalaikius planus ir gauti daugiau darbų, lankytojų ir investicijų.Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymas; Kaimo bedruomenė; Kaimo bendruomenė; Kaimo turizmo plėtra; Kaimo turizmo vystymas; Rural community; Rural tourism development; Sustainable development.

ENResearch findings presented in the paper are based on various source data available, the main empirical material being findings from 4 project case studies and international projects experience in Lithuania. The article describes the role of rural community in tourism development, identified the benefits and disbenefits for community that rural tourism development creating, developed and tried the model of tourism and community development during the investigation international projects COTOUR and HINTERLAND, supposed the steps for getting the community involved in rural tourism development. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Related Publications:
Kaimo turizmo ir amatų sąveikos nauda, skatinimo galimybės / Jadvyga Ramanauskienė, Zigmantas Vagonis. Vagos. 2010, Nr. 86 (39), p. 20-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34039
Updated:
2016-09-29 10:14:13
Metrics:
Views: 13
Export: