Translation options suspended between domestication and foreignisation : alternity, inscription and cultural diference

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Translation options suspended between domestication and foreignisation: alternity, inscription and cultural diference
Alternative Title:
Vertimo variantai esantys tarp domestikacijos ir užsienio kalbos įtakos: alternatyvumas, inskripcija ir kultūrų skirtumai
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamos vertimo variantų pasirinkimą lemiančios problemos, ypatingą dėmesį skiriant šiems aspektams: George’o Steiner’io pasiūlytai alternatyvumo (alternity) sąvokai bei Laurence Venuti pasiūlytai inskripcijos sampratai. Steiner’io alternatyvumas apibūdinamas kaip skirtingų stebėtojų sugebėjimas vizualizuoti tą pačią objektyvią realybę kitaip. Šis sugebėjimas leidžia skirtingiems kalbėtojams sukurti alternatyvius verbalinius to paties reiškinio aprašymus. Daugiau ar mažiau kiekvienas vertimas atspindi tokius skirtumus ir juos atitinkančius semantinius pakitimus. Tačiau vien Steiner’io pasiūlytos sąvokos nepakanka vertimo reiškiniui nagrinėti. Venuti siūlo inskripcijos sąvoką, skirtą atskleisti kultūrų skirtumų įtaką vertimui. Minėtosios teorinės sąvokos straipsnyje iliustruojamos vertimų analize. Sudėtingas vertimo alternatyvumo atvejis nagrinėjamas pasitelkus du alternatyvius Anthony Burgess’o knygos „A Clockwork Orange“ vertimus į lenkų kalbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertimo variantai; Translation options.

ENThe article investigates problems affecting the choice of a translation options; a particular attention is devoted to the following aspects: the concept of alternity suggested by George Steiner and the concept of inscription suggested by Laurence Venuti. Steiner’s alternity is defined as a capacity of different observers to visualize the same objective reality in different ways. This capacity enables different speakers to create alternative verbal descriptions of the same phenomenon. More or less every translation reflects such differences and semantic changes they beget. However, the concept suggested by Steiner does not cover enough to examine translation phenomenon. Venuti puts forward the concept of inscription geared to identify the influence cultural differences play in translation. The presented theoretical concepts are illustrated in the article with translation analysis. A complex case of translation alternity is examined by utilizing two alternative Polish translations of Anthony Burgess’ book “A Clockwork Orange”.

ISBN:
9986197899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3401
Updated:
2013-04-28 15:52:07
Metrics:
Views: 12
Export: