Identyfikacja językowa i tożsamościowa polaków Wileńskich

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Identyfikacja językowa i tożsamościowa polaków Wileńskich
Alternative Title:
  • Vilniaus lenkų kalbinis bei tautinis identitetas
  • Linguistic and national identity of poles in Vilnius
Authors:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTPristatomo tyrimo „Miestai ir kalbos“ metu buvo apklausti 162 lenkų tautybės asmenys. Vilniaus lenkai daugiausia jaučiasi esą lenkai (73 %) ir tapatinasi su miestu, kuriame gyvena (70 %). 84,5 % (137 asmenys) tiriamųjų Vilniaus lenkų gimtąja arba viena iš gimtųjų laiko lenkų kalbą. Apklausos duomenys lyginami su keturių Vilniuje gimusių lenkų nuomonėmis, užfiksuotomis interviu įrašuose. Respondentų pasakymuose atsiskleidžia svarbus tautybės ir pilietybės derinys. Interviu metu visi apklaustieji apibrėžė save kaip lenkus, keli pridėjo „iš Lietuvos“. Tikslinės grupės respondentai teigia, kad artimiausia jiems yra lenkų kultūra. Bet ji nėra vienintelė: antroje vietoje visi minėjo rusų kultūrą, po to - lietuvių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lenkų kalba; Tautinis identitetas; Vilniaus lenkai; Cultural (national) identity; National identity; Poles from Vilnius; Poles in Vilnius; Polish language.

ENThe study "Cities and languages" captured the views of 162 respondents whose nationality is Polish. Out of all the respondents - Poles from Vilnius - 73 % said they considered themselves Polish and identified themselves with the city in which they live (70%). 84,5 % of the respondents identified Polish as their native language (or one of the native languages). Data of the survey was compared to the opinion of 4 Poles born in Vilnius interviewed for this study. Important observation was made while analyzing the answers of the respondents. During the interview the respondents identified themselves as Poles, some of them added "from Lithuania". The respondents in the target group claimed that Polish culture is the closest to them, yet not the only one - all of the respondents interviewed mentioned also Russian culture (second place) as well as Lithuanian. [From the publication]

ISBN:
9789955206934
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33971
Updated:
2016-09-23 23:38:00
Metrics:
Views: 24
Export: