Mikrofinansinių paslaugų koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikrofinansinių paslaugų koncepcija
Alternative Title:
Conception of mikrofinancial services
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 3 (36), p. 57-74
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama mikrofinansų samprata, tikslai, paslaugų rūšys, daugiau dėmesio skiriama mikro-kreditams, jų suteikimo sąlygoms ir modeliams, ekonominiams veiksniams, kurie veikia šio sektoriaus plėtrą. Nagrinėjami mikrofinansines paslaugas teikiančių institucijų ir komercinių bankų dalyvavimo mikrofinansų rinkoje modelių ypatumai. Akcentuojamas mikrofinansų rinkos aktyvumas: pasiūla (gebėjimas pasiūlyti reikiamą paslaugą veiksmingiausiu būdu, specialios žinios ir gebėjimai sprendžiant finansines problemas) ir paklausa (finansinių paslaugų tikslinio panaudojimo suvokimas, noras mokėti už paslaugas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikrofinansinės paslaugos; Mikrokreditai; Microcredits; Microfinancial services.

ENIn the article the conception of microfinance, the purpose and the features of microfinancial services – specifically microcredits, their provision models – are analyzed. The economic factors that define the level of development are analyzed. The microfinance institutions that provide microfinancial services are discussed and the features of banks’ involvement into this sector are provided. The factors that influence the active involvement of market participants are separated, including service providers (abilities to provide services, specific knowledge and provision models) and customers (understanding of financial needs and willingness to pay). [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Smulkaus ir vidutinio verslo išorinio finansavimo šaltiniai.. Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 2 (34), p. 35-46.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33968
Updated:
2018-12-17 11:54:45
Metrics:
Views: 13
Export: