Dokumento samprata ir jos reikšmė nusikalstamos veikos kvalifikavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumento samprata ir jos reikšmė nusikalstamos veikos kvalifikavimui
Alternative Title:
Conception of document and its importance for qualification of criminal activity
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 60 (52), p. 125-134
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; Nusikalstama veika / Offence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama dokumento kaip teisinės kategorijos samprata. Išaiškinti dokumento kaip teisinės kategorijos esmę būtina teisingam veikų, susijusių su dokumentų suklastojimu, kvalifikavimui. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau BK) atsisakyta dokumentą apibrėžiančių požymių, o tai iš esmės turėtų keisti nusikalstamų veikų, susijusių su dokumento suklastojimu, kvalifikavimą. Sunkumų gali sukelti tai, kad dokumento suklastojimo nusikalstamos veikos sudėties objektas – valdymo tvarka – nepakito. Straipsnyje analizuojami minėtos veikos sudėties objektas ir dalykas, jų reikšmė teisingam veikos kvalifikavimui. Autorė išdėsto naują požiūrį į nagrinėjamos nusikalstamos veikos sudėties dalyką, kurį sieja su dokumento turiniu, t. y. teisiniu faktu. Toks dalyko supratimas padėjo surasti tinkamesnę objekto formuluotę, todėl straipsnyje pateiktas siūlymas patikslinti BK XLIII skyriaus pavadinimą. Be to, straipsnyje aptariamas dokumento vaidmuo nusikalstamų veikų, susijusių su dokumento suklastojimu, kvalifikavimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dokumentas; Dokumento suklastojimas; Nusikalstamos veikos objektas; Document; Falsification of a document; Object of a criminal activity.

ENThe article analyzes the concept of a document as juridical category. It is necessary to clarify the essence of the document as juridical category for the proper qualification of acts connected with falsification of the documents. In the Criminal Code (further – CC) that entered into force on May 1st 2003, the features describing the document were refused, which, on essence, would have to alter qualification of criminal acts connected with falsification of the documents. The difficulties may arise due to the fact that the object of document falsification action’s composition – the order of control – was not altered. The article analyzes the object and subject of the above mentioned activity’s composition, their impact on the proper qualification of the activity. The author present the new outlook of discussed object of criminal activity composition, which she connects with the content of the document. Such conception of the object has helped to find more suitable definition of the object; thus, the article provides the proposal regarding the clarification of the title of XLIII part of CC. Apart from that, the article discusses the role of the document in qualification of the criminal acts connected with falsification of the document. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33964
Updated:
2018-12-17 11:26:00
Metrics:
Views: 28    Downloads: 12
Export: