Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė
Alternative Title:
Property gain as a subject-matter of crime: methodical analysis of norms
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 60 (52), p. 82-95
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nuosavybė / Ownership; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTNaujo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVIII skyriuje Įtvirtinta turtinių nusikaltimų sistema, nors daugeliu aspektų paremta tradicinėmis koncepcijomis, tačiau, palyginti su senuoju BK, joje yra nemažai naujovių. Pirma, nebeliko būtinumo visas turtines nusikalstamas veikas sieti su svetimos nuosavybės pažeidimu, nes naujas LR BK. XXVIII skyrius saugo vis^ teisėtų turtinių santykių sritį. Antra, vartojant civilinės teisės terminija kriminalizuotos naujos neteisėtos turtinės naudos formos (pvz., turtinių teisių jgijimas, turtinių prievolių panaikinimas ir išvengimas). Trečia, atsirado naujas veikų skirstymas j nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, be to, jau jsigaliojus LR BK. gražinta administracinė atsakomybė už vadinamajj smulkų turto pagrobimą. Straipsnyje analizuojami neteisėtos turtinės naudos gavimo kriminalizavimo klausimai: nagrinėjama turtinės naudos samprata, pateikiama veikų klasifikacija, aptariama turto pagrobimo koncepcija pasikeitusioje nusikalstamų veikų sistemoje, turtinių teisių ir kitos nematerialinės naudos nusikalstamo gavimo formos, pasikeitęs požiūris j svetimo patikėto ar kaltininko žinioje esančio turto iššvaistymą ir kiti klausimai, pateikiami analizuojamų normų moksliniai vertinimai ir siūlymai dėl jų tinkamo aiškinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji teisė; Materialus turtas; Nematerialus turtas; Nuosavybė; Nusikaltimai; Turtinė nauda; Crimes; Criminal law; Immaterial property; Material property; Ownership; Property gain.

ENThe article deals with the norms of chapter XXVIII of the new Criminal Code of Lithuania in the aspect in which it criminalises illegal obtain of property gain. All the crimes turned to illegal enrichment at the expense of another person can be classified according to the form of property gain the perpetrator obtains. The author defines the notion of property gain operating with the terms of Civil Law and adapting them to the needs of Criminal Law. According to the author the property gain in general means a certain result of realization of property interest of a person and can exist in various material and immaterial forms, however, some crimes can be directed only at material moveable property (theft, robbery), some of them being of a broader content can also be directed at immaterial property such as property rights and obligations as well as other forms of property gain. The author provides with the methodical point of view on the entire system of the norms which foresee liability for illegal enrichment at the expense of another person, explains essential questions: what means the property in crimes of theft and robbery, in what ways the property gain can be obtained in fraud, extortion and the other crimes, what are the criterions of delimitation of criminal and civil liability in case of evasion of property obligation. The author also provides with scientific evaluation of actual legal definition of separate crime and gives proposals on their proper explanation. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33954
Updated:
2020-04-03 18:45:28
Metrics:
Views: 53    Downloads: 11
Export: