Wybór tożsamości na styku języków i kultur

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wybór tożsamości na styku języków i kultur
Alternative Title:
  • Tapatybės pasirinkimas kalbų ir kultūrų sandūroje
  • Choice of identity in the merge of languages and cultures
Authors:
Keywords:
LT
Czeslawas Miloszas; Česlovas Milošas (Czesław Miłosz); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti žmonių, gyvenančių kalbų ir kultūrų sankirtoje, tautybės ir tapatybės pasirinkimo motyvacijas. Straipsnyje ieškoma paralelių tarp Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo ir šiuolaikinių lenkų, gyvenančių Vilniuje bei Vilniaus krašto miestuose, gyvenimo patirties. Interviu metu papasakotos šiuolaikinės autobiografijos atskleidžia, kad Lietuvos lenkai jaučia stiprų ryšį su savo gimimo vieta, pabrėžia, kad jie yra „lenkai gyvenantys Lietuvoje, vietiniai lenkai“ ir tai juos skiria nuo lenkų iš Lenkijos ir nuo tame pačiame mieste gyvenančių lietuvių. Šiuolaikiniai lenkai, gyvenantys Lietuvos miestuose, kalba trimis kalbomis ir dalyvauja trijų kultūrų pasauliuose: lenkų, lietuvių ir rusų kultūros vertybės jiems yra suprantamos ir artimos. Kasdien vartojamų trijų kalbų derinys ir trijų kultūrinių-informacinių pasaulių poveikis yra Lietuvos lenkų įvairovės šaltinis, bet gali būti ir asimiliacijos, tai yra vienos reikalingiausios bei stipriausiai veikiančios kalbos ir tapatybės pasirinkimo, priežastis. Czesławo Miłoszo kūrinių ir autobiografinių pasakojimų fragmentai rodo, kad nevienareikšmiškos tapatybės pojūtis lydėjo jį visą gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: Czeslawas Miloszas; Kalbos pasirinkimas; Lenkų kalba; Lietuvos lenkai; Sociolingvistika; Tapatybė; Tautinė tapatybė; Vilniaus kraštas; Vilnius; Česlovas Milošas; Choice of the language; Czeslaw Milosz; Identity; Lithuanian; Lithuanian Poles; National identity; Polish; Sociolinguistics; Vilnius; Vilnius region.

ENThe goal of the article is to disclose motivation in the choice of national and self-identity in the merge of languages and cultures. The article focuses on the search of parallels between the life experience of the Nobel Prize laureate Czesław Miłosz and that of the Poles presently living in Vilnius and in the towns of the Vilnius region. Contemporary autobiographies drawn from interviews indicate that Lithuanian Poles have (foster) a strong bond with their birth-place; they emphasise that they are "Poles living in Lithuania, the local Poles", and that this makes them different from the Poles of Poland and from Lithuanians living in the same towns. Contemporary Poles living in Lithuanian towns speak three languages and share in the world of three cultures: values of Polish, Lithuanian and Russian cultures are inborn (native) and comprehensible to them. A combination of the three languages and the influence of the culture and information of the three worlds is a source of variety in the life of Lithuanian Poles. However, it can also be a source of assimilation or the reason of the choice of the one language and self-identity that exercises the strongest influence and is found indispensable. Fragments of the works and of autobiographical stories of Czesław Miłosz indicate that he was conscious of his indefinite identity throughout his life. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33907
Updated:
2013-04-28 23:00:47
Metrics:
Views: 13
Export: