Creating one's own reality as resistance: the shape of "parallel society" in Soviet Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creating one's own reality as resistance: the shape of "parallel society" in Soviet Lithuania
Alternative Title:
Savos tikrovės kūrimas kaip pasipriešinimas: "paralelinės visuomenės" sovietinėje Lietuvoje kontūrai
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2011, vol. 15 : 2010, p. 79-106
Keywords:
LT
20 amžius; Sovietų okupacija, 1944-1990; Etnokultūrinis judėjimas ir katalikiškasis pogrindis; Paralelinės visuomenės; Paralelinės visuomenės koncepcija; Paralelinio poliaus idėja; Paralelinis polis, paralelinė visuomenė; Sava tikrovė; Sovietinė Lietuva; Vaclov Benda.
EN
Civic Lithuania; Concept of 'parallel society'; Ethno-cultural movement and Catholic underground; Parallel polis; Parallel society; Parallel societies; Self reality; Soviet Lithuania; The idea of 'parallel polisp'.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kad sovietinėje Lietuvoje egzistavo žymaus čekų disidento ir teoretiko Vaclovo Bendos „paralelinio poliaus“ idėją atitinkantis alternatyvus sovietinei visuomenei sociumas su išplėtotomis paralelinėms, nuo režimo nepriklausančiomis ir jos ideologijai nepasiduodančiomis švietimo, informacijos, kultūros institucijomis. Stengiantis pagrįsti šį teiginį, pirmiausia atskleidžiama Lietuvoje nelabai pažįstama „paralelinės visuomenės“ koncepcija, kuri susiejama su pasipriešinimo totalitarinei sistemai samprata, pastaruoju metu plėtojama ir Lietuvos filosofų. Antra, glaustai aptariama pagrindinių paralelinės visuomenės komponentų etnokultūrinio judėjimo ir katalikiškojo pogrindžio – struktūra, parodant j ų mastą ir reiškimosi formas, kartu atskleidžiant, kaip veikė alternatyvios švietimo, informacijos, kultūros institucijos. Galiausiai, remiantis socialinių tinklų analizės įrankiais, pademonstruojama šių dviejų judėjimų tarpusavio simbiozė, pagrindžiant teiginį, kad juos galima laikyti vientisos alternatyvios visuomenės komponentais. [Iš leidinio]

ENThis article aims at demonstrating that an alternative to Soviet society -a socium with expanded parallel institutions of education, information and culture that were independent of the regime and impervious to its ideology existed in Soviet Lithuania which answers the idea of 'parallel polis' developed by Vaclav Benda, the famous Czech dissident and theoretician. To substantiate the above statement, first of all the concept of 'parallel society', which is not widely known in Lithuania, is disclosed relating it to the conception of opposition to a totalitarian system that has been discussed also by Lithuanian philosophers for some time past. Secondly, the article briefly dwells on the structure of the primary components of parallel society - ethno-cultural movement and Catholic underground - revealing their scope and forms of operation at the same time disclosing the way alternative institutions of education, information and culture functioned. Finally, with the help of tools of social network analysis the symbiosis of these two movements is displayed validating the statement that they can be considered elements of one-piece alternative society. [text from author]

ISSN:
1392-2343
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33881
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: