Teologia jako rozszerzenie języka. Jeszcze raz o synekdochach Czesława Miłosza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Teologia jako rozszerzenie języka. Jeszcze raz o synekdochach Czesława Miłosza
Alternative Title:
  • Teologija kaip kalbos praplėtimas. Dar kartą apie Czesławo Miłoszo sinekdochas
  • Theology as an extension of the language. Once again about the synecdoches of Czesław Miłosz
Keywords:
LT
Česlovas Milošas (Czesław Miłosz); Estetika / Aesthetics; Lenkų literatūra / Polish literature; Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Czesławo Miłoszo poemos Kur saulė pateka ir kur nusileidžia interpretacija, sutelkiant dėmesį į teologijos problemą. Teologija praplečia kūrinyje gramatikos, retorikos arba teksto logikos (kalbos sričių) vaidmenį. Straipsnis apima literatūrinio vaizdavimo lauką ir jame esančių tropų interferenciją (remiantis sinekdocha) – tropologinį gramatikos ir poetikos praplėtimą, arba teksto performavimą pagal estetinę literatūrinę (lektūros) patirtį. Autorius Czesławo Miłoszo kūrinį supranta kaip veikalą, sukurtą siekiant nepriklausomos nuo laiko, arba apsaugoto nuo diseminacijos, poetinio ženklo harmonijos ir „pasaulinės“ esencijos, kurios tikslas – praplėsti kalbą (kalbą apskritai) teologija, kitaip tariant, pasiekti efektą, kai susijungia trivium ir quadrivium – gryniausios šiuolaikinės estetinės ideologijos formos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 20 a. antros pusės lenkų literatūra; Estetika; Estetinė ideologija; Gramatika; Interpretacija; Kalba; Lenkų poezija; Metonimija; Poetinis ženklas; Retorika; Sinekdocha; Teologija; Teologinės problemos; Tropai; Tropas; Česlovas Milošas; Aesthetic; Aesthetic ideology; Czeslaw Milosz; Grammar; Interpretation; Language; Metonymy; Poetic sign; Polish literature of the second half of the 20th century; Polish poetry; Rhetoric; Synecdoche; Theological questions; Theology; Trope; Tropes.

ENPaper presents the interpretation of the Rising of the Sun by Czesław Miłosz, focusing on the problem of theology (as a domain of knowledge about the world) as an extension of grammar, rhetoric or logic of the text (domains of language). Article covers the field of literary presentation and interference of the tropes (on an example of synecdoche) - grammar and poetics' tropological extension or transformation of text within the aesthetic literary experience (reading). The author understands the work of Czesław Miłosz as a work aimed at creating timeless (and thus protected against dissemination) harmony of poetic sign and 'world's essence'. An order to the harmony is to extend the language by theology, that is, to create an effect connection between the trivium and the quadrivium - the purest form of modern aesthetic ideology. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33880
Updated:
2013-04-28 23:00:30
Metrics:
Views: 8
Export: