Podróż na Wschód. Rosja w tekstach Miłosza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Podróż na Wschód. Rosja w tekstach Miłosza
Alternative Title:
  • Kelionė į Rytus. Rusija Miłoszo tekstuose
  • Journey to the East. Russia in Miłosz’s writings
Keywords:
LT
Czeslawas Miloszas; Česlovas Milošas (Czesław Miłosz); Lenkų literatūra / Polish literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Miłoszo apmąstymai apie Rusiją ne tik svarbiausiuose eseistiniuose jo kūriniuose „Gimtoji Europa“ ir „Ulro žemė“, bet ir kituose rašytojo veikaluose bei interviu. Pamąstymai apie Rusiją yra dvejopi. Miłoszas gvildena idėjas, kurios formavo Rusijos kultūrą XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: tai buvo originali filosofinė-religinė mintis, kuri tapo atsvara racionalistinėms Vakarų idėjoms. Kita apmastymų kryptis – politinė. Miłoszas suvokia Rusiją kaip imperinę valstybę ir įžvelgia jos destruktyvų dalyvavimą Rytų ir Vidurio Europos istorijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 20 a. antros pusės lenkų literatūra; Czeslawas Miloszas; Eseistika; Kelionių užrašai; Komparatyvistika; Rusų filosofija; Rusų kultūra; Česlovas Milošas; Comparative literature; Czeslaw Milosz; Essays; Itinerary; Polish literature of the second half of the 20th century; Rusija (Russia).

ENThe article presents the writer’s views on Russia found in his key pieces, such as "Family Europe", "The Land of Ulro", as well as in essays and interviews. His thinking on Russia goes in two directions. Milosz takes on ideas that shaped the Russian culture as uniquely expressed in the philosophical and religious thinking of the late 19th century and the first half of the 20th century that opposed the rational thinking of the West. The other perspective is political. Here, Miłosz looks at Russia as an empire state with its destructive influence on the history of Central and Eastern Europe. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33876
Updated:
2013-04-28 23:00:28
Metrics:
Views: 11
Export: