Rojaus ieškojimai: metafizinis Miłoszas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rojaus ieškojimai: metafizinis Miłoszas
Alternative Title:
Quest for heaven: metaphysical Miłosz
Keywords:
LT
Lenkų literatūra / Polish literature.
Summary / Abstract:

LTMiłoszas labai domėjosi vadinamaisiais okultiniais, ezoteriniais dalykais, metafizine filosofija. Meninėje kūryboje – literatūroje, o ypač poezijoje – siekimas išsiveržti iš determinuotos žemiškosios realybės ir bent prisiliesti prie kitokios, metafizinės būties, bent trumpam pajusti harmoningą amžinatvės pulsavimą visąlaik hipnotizuojamai traukė kūrėjus. Mažne kiekvieno iškilaus, talentingo poeto kūriniuose ši tematika atsispindi kaip didžiausių valios bei vaizduotės įstangų išraiška, kaip beribis troškimas nugalėti trumpalaikės žmogaus egzistencijos ribotumus. Kaip, kokiais būdais Miłoszas interpretavo šią itin jautrią sakralinę topiką? Kokius šios tematikos variantus galima atsekti Miłoszo kūriniuose? Nekyla jokių abejonių, jog jo kūryba turi tiek daug potencijų, tiek daug turiningų sugestijų, kad ją, pagal vieną poeto rinkinį, galima būtų pavadinti „Neaprėpiama žemė“. Ypač derėtų pabrėžti labai svarbią šioje knygoje nusakytą „talpesnės formos“ paieškų būtinybę, ir tai yra kaip vienas iš raktų, kaip vienas iš esminių jo kūrybos principų. Tai nėra vien metaforinis apibūdinimas, o svarbus meninės programos vektorius. Miłoszas nesyk yra tvirtinęs, kad siekiąs išvengti kalbos, ypač poetinės, suponuojamų tam tikrų minties, vaizduotės apribojimų: žodžio sfera yra ganėtinai netobula. Miłoszo kūryboje metafiziniai patyrimai pereina į jutiminius, juslinius ir atvirkščiai: tai, kas paregėta, palytėta, užuosta, įgauna metafizinio nušvitimo („iliuminacijos“, pagal šv. Augustino apibūdinimą) ontologinį statusą. Ar tai reiškia, kad ir jo Tėvynė yra įgavusi jau kitą būtį?.Reikšminiai žodžiai: 20 a. antros pusės lenkų literatūra; Lenkų poezija; Metafizika; Metafizinė erdvė; Rojaus ieškojimai; Rojus; Česlovas Milošas; A quest for heaven; Czeslaw Milosz; Metaphysical sapce; Metaphysics; Paradise; Polish literature of the second half of the 20th century; Polish poetry; Česlovas Milošas.

ENThe article looks at the metaphysical aspects of works by Czesław Miłosz, winner of the Nobel Prize in Literature. All his life the poet took great interest in so-called occult and esoteric subjects, metaphysical poetry and philosophy and its representatives, used to create unique metaphysical images based on personal impressions, instant epiphanies and visions. The article examines two works with the same title The Run published in his early youth (around 1936) and far into old age (2000), which reflect discontent with existing reality and the ecstasy of relocating to a different existence. Metaphysical aspects are central in his books Unattainable Earth (1984), The Metaphysical Pause (1987), A View of San Francisco Bay (1988) and others, but undergo the broadest scrutiny in his poetry collection The Second Space (2002). The poems of the collection interchangeably touch upon the different aspects of both individual and universal metaphysical issues; the childhood sensation of idyllic heavenly life is conveyed in his poem How it should be in Heaven, where the poet seems to answer his own question. The regained heaven of childhood, spaces of Lithuania, are depicted in the collection Facing the River (1994). The article shows how broadly metaphysical motifs and images of Heaven interchange in works by Miłosz. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33867
Updated:
2020-06-21 16:11:17
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: