Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje
Alternative Title:
Paraphrasing pastoral in Lithuanian music: some semantic interpretations in the context of topoi theory
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2011, 12, p. 19-33
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTXX a. muzikos semantinio universumo tyrinėjimus linkstama laikyti alternatyva formalistinei šiuolaikinės muzikos analizei. Vis dėlto šias, atrodytų, kontrastuojančias praeito amžiaus muzikos tyrimo prieitis sieja pamatinė modernios muzikos savivokai problema – tradicijos įveikos ir perimamumo santykio klausimas. Plėtojant fundamentalių XX a. muzikos komponavimo raidai skirtų darbų autoriaus įžvalgas, verta pasiremti tomis teorinėmis prieitimis, kurios pateikia analitines strategijas ir interpretacinius įrankius, padedančius aptikti kintančius, tačiau apibrėžiamais ryšiais susijusius semantinių parafrazių ansamblius, o prasmės artikuliacijas leidžia nagrinėti visais muzikos lygmenimis, įskaitant ir struktūrą. Šioje aplinkoje itin svarbi tampa Raymondo Monelle‘io išplėtota muzikinių topoi interdisciplininė analizės kryptis, susiejanti muzikologinius tyrinėjimus su socialine istorija, literatūra, populiariąja kultūra, ideologija ir kitomis disciplinomis. Straipsnyje gvildenami XX–XXI a. muzikos semantinio universumo tyrimo klausimai. Semantinei šiuolaikinės muzikos analizei pasitelkiama minėtoji muzikos semiotiko Raymondo Monelle‘io išplėtota muzikinių topoi teorija. Plėtojant muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų (topos) tyrimą, nagrinėjamos pastoralės parafrazės šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Straipsnyje siekiama atskleisti platų kultūrinių tropų lauką, pasitelkiamą perkuriant praeities muzikos semantines figūracijas. Gilinantis į pastoralės topos sklaidą daugiausia dėmesio skiriama reflektyvios nostalgijos raiškai lietuvių kompozitorių kūriniuose.Reikšminiai žodžiai: Pastoralė; Restoratyvi ir reflektyvi nostalgija; Topoi teorija; Šiuolaikinė lietuvių muzika; Contemporary Lithuanian music; Pastoral; Restorative and reflektive nostalgia; Restotative and reflective nostalgia; Topoi theory.

ENIn this article the author addresses the issues related to the research of the semantic universe in the music of the 20th and 21st centuries. The theory of musical topoi provided by Raymond Monelle is applied while conducting the semantic analysis of contemporary music. Within this context, the analysis of the semantic-stylistic units (topoi) of musical discourse is developed through the investigation of the pastoral paraphrases in contemporary Lithuanian music. The article aims to discuss the wide scope of cultural tropes employed in recreations of semantic figurations of inherited musical gestures. While analyzing the articulation of pastoral topos, the author focuses on the representations of reflective nostalgia in Lithuanian music. [text from author]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33857
Updated:
2018-12-17 13:08:07
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: