Inovacijos socialinėje politikoje ir praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijos socialinėje politikoje ir praktikoje
Alternative Title:
Innovations in social police and practice
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 1, p. 35-43
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Mokymas ir mokymasis / Teaching and learning; Socialinė politika.
EN
Development of innovation; Notion of innovation; Social police; Social policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas inovacijų valstybiniame socialiniame sektoriuje problematikai. [...] Tyrime taikytas duomenų rinkimo būdas – pusiau struktūruotas interviu, kuriame dalyvavo 15 ekspertų – politikų ir aukšto rango vadovų iš trijų lygių valdžios institucijų: Lietuvos Respublikos Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės. Atlikta kokybinė tyrimo rezultatų analizė leido išskirti vyraujančias nuomones apie inovacinius procesus valstybiniame socialiniame sektoriuje ir padaryti kai kurias išvadas: inovacijos sąvoką socialinės politikos kūrėjai ir vadovai sieja su reiškinio naujumu ir materialumu (nauju produktu, technologija, metodu), bet nesieja su nauju mąstymu, naujais įsitikinimais ar naujomis vertybėmis; taip pat atkreiptas dėmesys į naujumo reliatyvumą; dažniausi inovacijas paskatinę veiksniai – politinis spaudimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir konkrečios problemos ar konflikto išryškėjimas; dažniausios inovacijų kliūtys – ribotas biudžetas, dažna politinių ir administracinių vadovų kaita, neaiškūs inovacijų efektyvumo įvertinimo kriterijai; respondentams būdingi pozityvūs lūkesčiai inovacijų atžvilgiu, tačiau praktiškai įdiegtų inovacijų padariniai nesutampa su teoriniais respondentų samprotavimais ir vaizdiniais; teigiamai vertinant politinio ir organizacinio mokymosi galimybes, įžvelgtas atotrūkis tarp politinių informacinės visuomenės kūrimo ir mokymosi visą gyvenimą tikslų ir praktinio jų įgyvendinimo organizacijose. [Iš leidinio]

ENThis paper examines the notion of innovation in contexts of policy learning and improving of social services. The study covered issues such as following: definitions of innovation, the incentives, facilitating and hindering forces to innovation, expected consequences and beneficiaries, problems of success evaluation, etc. The structured data was sought from knowledgeable agents or key actors of social policy of Lithuania. 15 respondents from organizations of three levels – Parliament, Ministry of Social Security and Labour, Municipality of Vilnius – were interviewed through semi-structured interview. Structure of the interviews and questions were prepared within the framework of EU project PUBLIN. The summary of interviews was prepared trying to stay as close as it was possible "to people’s voices" and it gives us inductively selected points of view and beliefs which are conceptualized by issue of questions related with 10 topics. The qualitative summary of interviews let us to highlight the issues mentioned above and some findings regarding development of innovations on the level of policy and in organizations of national social sector. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33834
Updated:
2018-12-17 12:07:56
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: