Sociologo įvaizdis Lietuvos visuomenėje : specialistų poreikis ir pasiūla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologo įvaizdis Lietuvos visuomenėje: specialistų poreikis ir pasiūla
Alternative Title:
Image of sociologist in Lithuanian society: demand and supply of professionals
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 2, p. 95-105
Keywords:
LT
Profesionalių sociologų pasiūla ir paklausa; Profesionalių sociologų pasiūla ir paklausa darbo rinkoje; Sociologo porfesija; Sociologo profesija; Sociologo įvaizdis; Viešoji nuomonė.
EN
Image of sociologist; Lithuania; Profession of sociologist; Public opinion; Supply and demand of professional sociologists in labour market.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išsiaiškinti vyraujančius sociologo įvaizdžius tarp Lietuvos darbdavių 2007 m. balandžio-birželio mėnesiais apklausta 500 darbo rinkos dalyvių. Straipsnyje pristatomi apklausos rezultatai, susiję su profesionalių sociologų pasiūla bei poreikiu Lietuvoje. Atskleidžiama, kad tyrime reprezentuota visuomenės dalis vienareikšmiškai palankiai vertina sociologų teikiamą produkciją, indėlį į visuomenės gyvenimą bei konkrečios įmonės/įstaigos veiklą. Tačiau visuomenė nėra pakankamai informuota apie pačią sociologo profesiją bei darbo pobūdį, studijų galimybes, profesionalių sociologų pasiūlą šalies darbo rinkoje. Kartu aiškiai išreikšti norai labiau susipažinti su šia profesija ir kad ateityje ji turėtų didesnį pripažinimą darbo rinkoje bei visuomenėje. [Iš leidinio]

ENIn order to see dominated imaginations about sociologist profession among Lithuanian employers interviews with 500 participants of the labour market were performed in April-June, 2007. In this paper author of the survey presents part of results related to the imagines about supply and demand of professional sociologists in Lithuania. Part of the society represented in the survey is well-disposed in regarding to the activity of sociologists. It was discovered favourable assessment of the production and services giving to the society and separate enterprises by the sociologists. However society is lacking information about profession of sociologist, nature of professional activity of sociologist, possibilities to study this profession in Lithuania, supply of professionals in the labour market of the country. Respondents expressed definite wish to know more about sociologist profession and to see it more prestigious and valued in the labour market and society in the future. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
The Features of the history of sociology in Lithuania / Aida Vaicekauskaite. Social transformations in contemporary society. 2013, 1, p. 223-234.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33823
Updated:
2018-12-17 12:07:54
Metrics:
Views: 8
Export: