Žmonių su regėjimo negalia integracijos į informacinę visuomenę poreikis Baltijos šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmonių su regėjimo negalia integracijos į informacinę visuomenę poreikis Baltijos šalyse
Alternative Title:
Needs of blind and visually impaired people for the integration into information society in the Baltic states
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 2, p. 77-86
Keywords:
LT
Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning.
Summary / Abstract:

LT2007 m. balandžio–birželio mėnesiais atlikta 106 aklųjų ir silpanaregių bei penkių ekspertų apklausa Baltijos šalyse – projekto SOCRATES/Grundtvig 1 „SEE-VIP-Selected eLearning Education for Visually Impaired People“ dalyvėse. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti Baltijos šalių žmonių su regėjimo negalia poreikį ir galimybes mokytis nuotoliniu būdu. Išsiaiškinta, kad aklųjų ir silpnaregių įsitraukimą į nuotolines studijas stabdo motyvacijos integruotis stoka, nepakankama nuotolinių programų pasiūla, nepritaikyta skaitmeninė erdvė, IKT prieinamumas, informacijos stoka. Tačiau potencialių studentų skaičius tarp Baltijos šalių aklųjų ir silpnaregių sparčiai auga. Pagrindinės prielaidos yra didėjanti tiriamos grupės integracija į atvirą visuomenę ir atvirą darbo rinką bei nuolat tobulėjanti nuotolinių studijų sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aklieji ir silpnaregiai; Aklųjų ir silpnaregių integracija į informacinę visuomenę; Kompiuterinis raštingumas; Nuotolinės studijos; Blind and visually impaired people; Computer literacy; E-learning; ELearning; Integration of blind and vissually impaired into information society; Integration of blind and visually impaired into information society.

ENIn April–June 2007, interviews with 106 blind and visually impaired people (VIP) and five experts from the Baltic States were accomplished. The purpose was to identify the needs and opportunities for eLearning for VIP in the Baltic States. It was found that Baltic States provide a favourable environment for eLearning development in the community of VIP. Involvement of VIP into eLearning process is impeded by insufficient program diversity, unrecognized need for modern training forms, low motivation for integration especially peculiar to elder generation and uneducated people, non-adapted digital environment, insufficient ICT availability and computer literacy and information deficiency. Consequently, an existing eLearning market for VIP at the moment is slender in Baltic States. Despite the present situation and existing obstacles, the Baltic eLearning market for VIP is rapidly growing. The growth is preconditioned by intensifying integration of VIP into an open society and open market and increasing requirements for professional knowledge and general skills and developing diversity of eLearning programs corresponding to the needs of potential students. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33818
Updated:
2018-12-17 12:07:53
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: