Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė : Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė: Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato atvejis
Alternative Title:
Statutory state officers’ duty responsibility: the case in Radviliškis district police commissariat of Šiauliai region supreme police commissariat
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 723-731
Keywords:
LT
Pareiga atsakomybė, jų samprata ir įgyvendinimos; Policija; Statutiniai pareigūnai; Statutiniai valstybės pareigūnai; Statutinis valstybės tarnautojas; Tarnybinė atsakomybė; Tarnybinė nuobauda.
EN
Duty responsibility; Police; Statutory State officers; Statutory State officers, duty responsibility, its conception and implementation.
Summary / Abstract:

LTStatutinių pareigūnų tarnybinė atsakomybė yra aktuali problema, nes teisės pažeidimus daro ne tik paprasti piliečiai, bet ir pareigūnai. Tyrimo tikslas – išnagrinėti ir atskleisti statutinio pareigūno tarnybinės atsakomybės sampratą ir įgyvendinimą. Statutuose, kurie skirti nustatyti statutinių valstybės tarnautojų statusą, nėra normų, kurios leistų aiškiai atskirti statutinio valstybės tarnautojo statusą turintį nuo tokio statuso neturinčio valstybės tarnautojo. Statutinės tarnybos požymiai yra daugiau teisiniai (specialus tarnybos sąlygų reglamentavimas, tarnyba konkrečioje statutinėje įstaigoje), o ne veiklos (konkrečių specialių funkcijų vykdymas). Bendras statutinių valstybės tarnautojų bruožas yra tas, kad jie turi viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu. Be to, daugelio jų veikla susijusi su pavojinga gyvybei ir sveikatai veikla. Tarnybinė atsakomybė yra tokia atsakomybės rūšis, kuri taikoma asmenims, padariusiems tarnybinius nusižengimus. Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės ypatumai bei nuobaudų skyrimo tvarka reglamentuoti atskiruose jų tarnybą reglamentuojančiuose statutuose. Tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariate tarnybinių nusižengimų turėjo 44 proc. apklaustų respondentų. Dažniausiai pasitaikančios tarnybinio nusižengimo priežastys, anot respondentų, yra didelis darbo krūvis, socialinės, ekonominės sąlygos ir atsainus požiūris į savo darbą.

ENLiability of statutory civil servants during the time of service is a relevant issue since offences are not limited to ordinary citizens. This study is aimed at exploring and discussing the concept of service-related liability of a statutory civil servant and its implementation. Statutes intended to define the status of statutory civil servants provide no rules that would allow a clear distinction between a statutory civil servant and civil servant with no such status. Features of statutory civil service are more legal (special regulation of terms of service, service in a specific statutory institution) than operational (performance of specific functions). A feature common to all statutory civil servants is the fact that they all have public administration authority over non-subordinate persons. Moreover, activities of many statutory civil servants are associated with life and health threatening operations. Service liability is a type of liability which applies to people who committed service-related offences. Particularities of service liability of statutory civil servants and disciplinary procedure are regulated in respective statutes governing their service. The study determined that 44% of respondents interviewed at the Radviliškis Regional Police Station under Šiauliai Country Police Headquarters had committed service-related offences. Most common reasons behind service-related offences were, according to respondents, high workload, social and economic circumstances, and negligent attitude to the job.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33740
Updated:
2018-12-17 13:07:52
Metrics:
Views: 138    Downloads: 18
Export: