Giesmių giesmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giesmių giesmė
Alternative Title:
The Song of Songs
Editors:
  • Speičytė, Brigita, sudarymas [com]
  • Baranauskas, Antanas, vertimas [trl]
  • Kabašinskaitė, Birutė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
100 p
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LT„Giesmių giesmės“, šio didžiojo sakralinio ir kultūrinio teksto, vertimų lietuvių kalba jau yra keli variantai, jie darosi prieinamesni. „Giesmių giesmės“ vertėjai – Jonas Bretkūnas, Juozapas Arnulfas Giedraitis, Juozapas Skvireckas; toliau – profesoriaus Antano Rubšio (1998), profesoriaus daktaro Algirdo Jurėno (2000) Biblijos vertimai. Naujai „Giesmių giesmę“ išvertė Sigitas Geda (2002), pirmas jo vertimas – 1983 m. Pagaliau išleistas ir vyskupo Antano Baranausko „Giesmių giesmės“ vertimas (2005), skirtas 170-osioms jo gimimo metinėms. Leidimą parengė daktarė Brigita Speičytė, įvadą parašė Vytautas Ališauskas, tekstą į dabartinę kalbą transponavo, komentarus, žodynėlį ir vardų sąrašą sudarė daktarė Birutė Kabašinskaitė. Vilniaus universiteto bibliotekos saugyklose iki šiol saugomas vertimo rankraštis, įrištas į storą, didelio formato foliantą. Šis „Giesmių giesmės“ lietuviškas pavidalas nusipelno ir tikriausiai sulauks įdėmaus teologų, kalbos istorikų dėmesio. V. Ališausko straipsnis „Ką ir kaip vertė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas“ yra kvalifikuotas įvadas į „Giesmių giesmę“, jos istoriją, aiškinimus, į patį sakralinio teksto supratimą.Reikšminiai žodžiai: Giesmių giesmė; Teksto parengimas; Rankraščiai; Giesmės; Sužadėtinis; Sužadėtinė.

ENThere have already been several Lithuanian translations of the Song of Songs, the great sacral and cultural text, and they are becoming more accessible. The Song of Songs was translated by Jonas Bretkūnas, Juozapas Arnulfas Giedraitis, and Juozapas Skvireckas; and then there are the translations of the Bible by Prof. Antanas Rubšys (1998) and Prof. Algirdas Jurėnas (2000). Sigitas Geda offered a new translation of the Song of songs in 2002 (his first translation was in 1983). Finally, Bishop Antanas Baranauskas’ translation of the Song of Songs has been published as well in 2005, on the occasion of the 170th anniversary of his birth. The publication was prepared by Dr. Brigita Speičytė and the introduction was written by Vytautas Ališauskas, while Birutė Kabašinskaitė transcribed the text into modern Lithuanian, made commentaries, and drew a list of terms and names. The archives of Vilnius University’s library have preserved the manuscript of the translation, bounded in a thick, large-format folio. This Lithuanian translation of the Song of Songs deserves and will probably receive attention from theologians and language historians. Ališauskas’ article “What and how was translated by the bishop of Seinai Antanas Baranauskas” provides a qualified introduction into the Song of Songs, its history, interpretations, as well as the understanding of the sacral text itself.

ISBN:
9986198208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3373
Updated:
2013-04-28 15:51:38
Metrics:
Views: 75
Export: