Jonas Palionis. XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jonas Palionis. XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 1, p. 149-151
Recenzuojama knyga: XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004 572 p.
Keywords:
LT
Jonas Palionis. XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Jono Palionio „XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas“. Kartu su nepriklausomybe išaugo susidomėjimas senaisiais lietuviškais raštais, tačiau daugelis žodžių jau nebevartojami ir nebėra pateikiami 20-ties tomų „Lietuvių kalbos žodyne“. Todėl aptariamame žodyne surinkti visi iš šiuolaikinės vartosenos pasitraukę senųjų raštų žodžiai. Atrenkant žodyno medžiagą vadovautasi pagrindiniu kriterijumi – į žodyną pateko žodžiai, kurių nėra trečiajame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime, t. y. šiandien bendrinėje kalboje nebevartojami formos ar reikšmės archaizmai, skoliniai. Sudarydamas žodyną autorius naudojosi paties užrašais iš senųjų raštų, žodynais ir žodžių indeksais, senųjų raštų atspaudais. Į žodyną įraukti ir iki mūsų dienų neišlikę senųjų autorių sukurti neologizmai. Žodžiai pateikiami šiuolaikiniais rašmenimis; jei originale žodžio rašyba smarkiai skiriasi nuo šiuolaikinės, pirmiau pateikiamas senasis užrašymas. Jei žodžio šaltinis yra pirminio teksto vertimas, ir tas tekstas žodyno autoriaus buvo pasiekiamas, paratezėje pateikiamas žodžio atitikmuo originalo kalba. Šalia žodžio pateikiami jį iliustruojantys pavyzdžiai su nuorodomis į šaltinius. Žodžių reikšmės pateikiamos vadovaujantis „Lietuvių kalbos žodynu“ ir Samuelio Bogomilo Linde „Słownik języka polskiego“ (1809-1814) su nuorodomis į kitus rankraštinius ir spausdintinius Lietuvių kalbos žodynus, ypač K. Sirvydo ir Fr. Pretorijaus. Recenzijoje atkreipiamas dėmesys, kad kartais žodžio reikšmė skiriasi nuo pateiktos „Lietuvių kalbos žodyne“, net jei nurodo į tą patį šaltinį.

ENThe review discusses “XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas” [The Selective Vocabulary from Lithuanian Writings of the 16th–17th Centuries] by Jonas Palionis. Together with independence an interest in the old Lithuanian writings grew; however, many words are no longer used and are not included in the 20-volume Dictionary of the Lithuanian Language. The material has been selected on the basis of the main criterion – only words that are not present in the third edition of the Dictionary of Modern Lithuanian, i.e. those archaisms of form and meaning and borrowings that are no longer used in standard language, have been included. The compiler of the vocabulary used his notes from the old writings, dictionaries and word indexes as well as reprints of old writings. The vocabulary contains no longer existing neologisms coined by the old authors. The words are presented in modern characters; if the original orthography greatly differs from modern orthography, the old version is presented first. If the source of the word is the translation of the original text, the equivalent in the original language is presented in parentheses. The word is accompanied by illustrating examples with references to sources. The meanings of words are presented on the basis of the Dictionary of the Lithuanian Language and Samuel Bogumił Linde’s “Słownik języka polskiego” [Dictionary of the Polish Language] (1809–1814) with references to other manuscript and printed Lithuanian Language Dictionaries, in particular those compiled by K. Sirvydas and  Fr. Prätorius. The review notes that sometimes the meaning of the word differs from the one presented in the Dictionary of the Lithuanian Language, despite its reference to the same source.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Прусское табу: mosuco E 662 "ласка" как деминутив от moazo E 178 "тетя" / Анатолий Непокупный. Baltistica. 2002, t. 37, Nr. 1, p. 35-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33722
Updated:
2018-12-17 11:25:46
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: