Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką
Alternative Title:
Needs of socially vulnerable youth seeking to integrate into labour market
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 3, p. 5-16
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Jaunimas / Youth; Specialieji poreikiai / Special needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šalies jaunimo poreikiai, siekiant integruotis į darbo rinką, ypač daug dėmesio skiriant socialiai pažeidžiamo jaunimo – iškritusių iš švietimo sistemos, nuteistųjų be laisvės atėmimo bausmės, asmenų, besigydančių priklausomybės reabilitacijos centruose, – poreikių analizei. Analizė pagrįsta specialių tyrimų – jaunimo darbo centruose (toliau – JDC) besilankančio jaunimo bei šių centrų darbuotojų, kurie buvo atlikti 2006-2007 metais įgyvendinant EQUAL projektą „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimas“, rezultatais. Atliktas tyrimas leido atskleisti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria norintys įsidarbinti jauni (14-29 m. amžiaus) asmenys, bei leido identifikuoti tikslinių grupių poreikius siekiant integruotis į darbo rinką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialiai pažeidžiamas jaunimas; Socialiai pažeidžiamas jaunimas, tikslinių grupių poreikiai integruojantis į darbo rinką; Tikslinių grupių poreikiai integruojantis į darbo rinką; Needs for integration to the labour market; Socially vulnerable youth; Socially vulnerable youth, needs for integration to the labour market.

ENThe needs of young people seeking to participate in the labour market are analysed in the article. The attention is focussed on socially vulnerable youth, such as dropouts, young convicts without imprisonment and people who undergo treatment in rehabilitation centres for drug abusers. The analysis is based on the results for the survey of the young people who attend youth employment centres and the specialists who work there. The research was performed in 2006-2007 under the EQUAL project "Lithuanian development community of youth employment improvement". The empirical study highlighted the main problems of the young people in age of 14-29 who are willing to be employed and allowed to identify their needs on the way towards integration to the labour market. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Žmogaus socialinė raida : užimtumas / Boguslavas Gruževskis. Vilnius : Justitia, 2002. 110 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33678
Updated:
2018-12-17 12:23:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: