Lietuvos profesinio mokymo strateginis valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos profesinio mokymo strateginis valdymas
Alternative Title:
Strategic management of the vocational training in Lithuania
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos . 2011, 2011, p. 577-586
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Pirminis profesinis mokymas; Pradinis profesinis rengimas; Proefesinis rengimas; Profesinis švietimas; Strateginio valdymo sistema; Strateginis valdymas
EN
Initial vocational training; Strategic management; Strategic management system; Vocational education
Summary / Abstract:

LTLietuvoje nėra aiškios profesinio mokymo valdymo strategijos, dėl to Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kvalifikuotų darbininkų profesijų atstovų, atitinkančių realius darbo rinkos poreikius, parengiama nepakankamai. Esant tokiai situacijai, t.y. pirminiam profesiniam mokymui skiriant per mažai dėmesio, efektyviai yra Lietuvoje nepakankamai valdomi profesinio mokymo ištekliai. Siekiant ištirti Lietuvos pirminio profesinio mokymo strateginį valdymą bei parengti pasiūlymus dėl jo plėtotės, atlikta teorinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė, apklausa, jos analizė bei sintezė. Straipsnyje analizuojami svarbiausi strateginio valdymo aspektai, apžvelgiami teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos profesinį mokymą, bei strateginiai dokumentai; analizuojamos pirminio profesinio mokymo problemos bei pristatyti atliktos vidurinių ir profesinių mokyklų moksleivių apklausos rezultatai. Atlikus analizę, suformuotas profesinio mokymo strateginio valdymo apibrėžimas: strateginis profesinio mokymo valdymas yra profesinio mokymo strategijos formavimo, įgyvendinimo ir kontrolės elementų, kaip darnaus nenutrūkstamo proceso, paremto išorinės bei vidinės aplinkos analize ir orientuoto į Lietuvos profesinio mokymo sistemos sėkmingą funkcionavimą ilgalaikėje perspektyvoje, visuma. Lietuvoje profesinio mokymo valdymas yra nepakankamai efektyvus. Lietuvoje „profesinio mokymo organizmas“ išskaidytas į atskiras sistemos dalis bei parengtos atskiros strategijos.

ENThe article analyses and evaluates the strategic management of initial vocational training in Lithuania. The main problems of initial vocational training are discussed and solutions to them are provided. An attempt is made to analyse possibilities of strategic management to facilitate solutions to longstanding problems in vocational training system. Addressing of vocational training problems has been problematic in Lithuania since 1990 because their elimination calls for a complex approach rather than for a method of "fire extinguishing". At present, vocational education institutions are frequently blamed for training of insufficient number of qualified craft workers and for inefficient use of resources that are allotted to vocational training. The main reason for the aforesaid problems is the absence of clear strategy for vocational training in Lithuania, that is, the strategy, which would coordinate all the efforts of vocational training system striving for common goal and particularly focusing on initial vocational training. The strategy for initial vocational training has not been prepared in Lithuania yet and vocational training institutions focus on development of study programmes that are in high demand among learners. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33603
Updated:
2018-12-17 13:07:38
Metrics:
Views: 11
Export: