Rašyba J. Derrida dekonstrukcijos strategijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rašyba J. Derrida dekonstrukcijos strategijoje
Alternative Title:
Spelling in J. Derrida's deconstruction strategy
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dekonstrukcija; Gramatologija; Teksto strategija; Teksto represija; Teksto liberalizacija; Decinstruction; Grammatology; Strategy of the text.
Keywords:
LT
Dekonstrukcija; Gramatologija; Teksto liberalizacija; Teksto represija; Teksto strategija.
EN
Decinstruction; Grammatology; Strategy of the text.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis nagrinėja rašybą kaip rekonstrukcijos strategijos problemą J. Derrida poststruktūralizmo kontekstuose. Jo rekonstrukcija kritiškai analizuoja tradicines binarines opozicijas. Analizės tikslas yra reliatyvizuoti opozicijų santykius. Autorius parodo, kad rekonstrukcija išlaisvina rašytinį tekstą, t. y. bando atrasti anksčiau jame nepastebėtas prasmes. Nauji prasmės atspalviai ir reikšmės keičia įprastą teksto turinį, kartais transformuoja jį. Nagrinėjama Žako Derrida knygos „Gramatologija“ skyriaus „Knygos pabaiga ir rašymo pradžia“ problema. [Iš leidinio]

ENThe article examines writing as reconstruction strategy problem in the context of J. Derrida’s post-structuralism. His reconstruction critically analyzes traditional binary oppositions. The goal of analysis is to relativize relations of oppositions. The author demonstrates that reconstruction liberates a written text, that is, he attempts to uncover within it previously overlooked meanings. New shades of meaning and sense change the regular content of a text and sometimes transform it. The author examines the problem of Jacques Derrida’s book “Of Grammatology” chapter “The end of the book and the beginning of writing”.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Dekonstrukcijos sklaida lietuvių literatūros kritikoje / Aušra Jurgutienė. Literatūra 2021, t. 63 (1), p. 71-85.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/336
Updated:
2013-04-28 15:15:48
Metrics:
Views: 20
Export: