Rašyba J. Derrida dekonstrukcijos strategijoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėRašyba J. Derrida dekonstrukcijos strategijoje
Kita antraštėSpelling in J. Derrida's deconstruction strategy
AutoriaiKovtun, Asija
KnygojeTekstai ir kontekstai: kalbos judesys : mokslinių straipsnių rinkinys . 2005, P. 13-22
Reikšminiai žodžiai
LTDekonstrukcija; Gramatologija; Teksto strategija; Teksto represija; Teksto liberalizacija
ENDecinstruction; Grammatology; Strategy of the text
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnis nagrinėja rašybą kaip rekonstrukcijos strategijos problemą J. Derrida poststruktūralizmo kontekstuose. Jo rekonstrukcija kritiškai analizuoja tradicines binarines opozicijas. Analizės tikslas yra reliatyvizuoti opozicijų santykius. Autorius parodo, kad rekonstrukcija išlaisvina rašytinį tekstą, t. y. bando atrasti anksčiau jame nepastebėtas prasmes. Nauji prasmės atspalviai ir reikšmės keičia įprastą teksto turinį, kartais transformuoja jį. Nagrinėjama Žako Derrida knygos „Gramatologija“ skyriaus „Knygos pabaiga ir rašymo pradžia“ problema. [Iš leidinio]

ENThe article examines writing as reconstruction strategy problem in the context of J. Derrida’s post-structuralism. His reconstruction critically analyzes traditional binary oppositions. The goal of analysis is to relativize relations of oppositions. The author demonstrates that reconstruction liberates a written text, that is, he attempts to uncover within it previously overlooked meanings. New shades of meaning and sense change the regular content of a text and sometimes transform it. The author examines the problem of Jacques Derrida’s book “Of Grammatology” chapter “The end of the book and the beginning of writing”.

ISBN9986-19-789-9
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/336
Atnaujinta2013-04-28 15:15:48
Metrika Peržiūros: 7