Educational meanings' genesis on children's leisure culture in family during historical-cultural society development processes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational meanings' genesis on children's leisure culture in family during historical-cultural society development processes
Alternative Title:
Genesis der Kinderfreizeitkulturbetreffenden Erziehungsauffassungen in historisch-kulturellen entwicklungsprozessen der Gesellschaft
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Istorinis-kultūrinis rekonstrukcionizmas; Istorinis-kultūrinis reskonstrukcionizmas; Vaiko laisvalaikio kultūra; Vaikystės koncepcija; Vaikystės sampratos; Vaikų laisvalaikio kultūra; Į vaiką orientuota kultūra; Į vaiką orientuotas laisvalaikis; Į vaiką orientuoto laisvalaikio koncepcijos
EN
Child-centered culture; Child-centered leisure; Children's leisure culture; Concepts of child-centered leisure; Concepts of childhood; Culture of child leisure; Historical-cultural reconstructionism
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje istorinio-kultūrinio rekonstrukcionizmo pagrindu aiškinama vaiko ir šeimos laisvalaikio edukacinio prasmingumo sampratų genezė įvairiose visuomenės epochose. Atskleidžiamas diskurso turinys kategorijose: ,,vaikas šeimoje“, ,,šeima ir vaikas“, ,,šeima su vaiku“. Remiantis mokslininkų atlikta vaikystės istorinių- kultūrinių studijų medžiaga, pasitelkiami faktai ir koncepcijos iš vaikystės istorijos. Jų pagrindu aiškinamas vaiko ir šeimos laisvalaikio, kaip suaugusiųjų bei vaiko bendro gyvenimo namuose, privačioje ar viešojoje aplinkose, istorinių sampratų genezės kultūrinis-informacinis prasmingumas nūdienai. Nagrinėjant koncepcijų ,,vaikas – mažas žmogus“, ,,vaikas kaip individas“ filosofinį-vertybinį turinį atskleidžiama į vaiką orientuoto laisvalaikio filosofija ir pagrindžiamos tokio laisvalaikio ugdomosios galimybės. Reflektuojant vaiko ir šeimos laisvalaikio sampratų istorinę-kultūrinę genezę, išryškinamos žinios, leidžiančios atsisakyti tradicinio (antipozityvistinio), į suaugusiuosius orientuoto vaiko laisvalaikio supratimo. Straipsnyje gvildenami probleminiai klausimai: kaip visuomenės raidos procesuose kontekstualizavosi šeimos ir vaiko laisvalaikio istorinis-kultūrinis diskursas; kaip jį veikia vaikystės konceptų įvairovė; kokių istorinių žinių pagrindu įvairiose kultūrinėse epochose buvo konstruojamos vaikų laisvalaikio sampratos. Tyrimo tikslas – ištirti šeimos ir vaiko laisvalaikio genezę vaikystės edukacinių koncepcijų raiškos įvairovėje. Tyrimo objektas –vaiko laisvalaikis šeimoje. Taikyti šie tyrimo metodai: turinio analizė, metaanalizė.

ENBased on historical-cultural reconstructionism, the article explains the genesis of educational meaningfulness of the concepts of child and family leisure in various epochs (from the early Middle Ages to modern times). It discloses the content of the historical-cultural children's leisure discourse in the categories "the child in the family", "the family and the child", and "the family with the child". Based on the materials of historical-cultural researches on childhood carried out by scientists Aries (1962), Kon (1988), Allan and Crow (1991), Bhatti and Church (2000); Clarke and Critcher (1985), Horna (1994), Rojek (1985), Veal and Lynch (2001), the article presents facts and concepts from the history of childhood. Based on them, the cultural informational meaningfulness of the genesis of historical concepts of child and family leisure, as of the common adults' life with children at home, in a private or public environment, for nowadays is explained. The analysis of the philosophical-value content of the concepts "the child as a small man", "the child as an individual" discloses the philosophy of child-centered leisure and grounds it's theoretical and practical educational opportunities of such leisure. Reflecting the historical-cultural genesis of the concepts of child and family leisure, knowledge enabling to decline traditional (anti-positivist), adult-centered understanding of the child's leisure is accentuated. [text from author]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33559
Updated:
2018-12-17 13:07:28
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: