Gyvenimo keliais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo keliais
Alternative Title:
Track of Life
In the Book:
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lenkija (Poland); Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Vytauto Bacevičiaus (1905–1970) – vieno ryškiausių tarpukario lietuvių muzikos asmenybių – gyvenimo, veiklos ir kūrybos kelias. Gimęs muziko mokytojo Vinco Bacevičiaus ir Marijos Modlińskos-Bacewicz šeimoje Lodzėje, vėliau gyvenęs Kaune ir galiausiai išvykęs į Jungtines Amerikos valstijas, V. Bacevičius yra vienintelis savo laiko lietuvių kompozitorius ir pianistas, taip plačiai reiškęsis Europoje, koncertuodavęs didžiosiose koncertų salėse Paryžiuje, Berlyne, Prahoje, ten buvo atliekami jo kūriniai. Šiame straipsnyje, grindžiamame gausiomis citatomis iš V. Bacevičiaus laiškų šeimai ir draugams, atkuriami tikslūs V. Bacevičiaus biografiniai faktai, tapomas sudėtingas šios kontraversiškos asmenybės charakterio bruožų žemėlapis. Mat kompozitorius buvo gan komplikuoto ir prieštaringo charakterio, audringo temperamento, ūmus, į viską jautriai reaguodavęs maksimalistas. Žmonės matė jį labai skirtingai: vieni kaip linksmą, kontaktingą, šmaikštų ir draugišką, kiti – išdidų, pernelyg pasitikintį savimi, atsiskyrėlį, tikėjusiu savo pranašumu. Ir turbūt visi buvo teisūs, nes jame pynėsi visi čia išvardyti bruožai.Reikšminiai žodžiai: Moderni Europos muzika; Pokario metai; Lietuvių emigracijos bangos; Prieštaringos asmenybės; Pianistai; Kompozitoriai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Paryžius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Muzikos grįžimas namo.

ENThe article reviews the track of life, activity and creation of Vytautas Bacevičius (1905–1970) – one of the most prominent personalities in Lithuanian music world of the interwar years. Born to the family of music teacher Vincas Bacevičius and Maria Modlińska-Bacewicz in Lodz, later settled in Kaunas and finally having left for the USA, V. Bacevičius is the only Lithuanian composer and pianist of his times, who self-actualised in Europe to such extent, gave performances in the main concert hall of Paris, Berlin, Prague, where his works were also played. The article, which refers to abundant quotations from V. Bacevičius’ letters to family and friends, reproduces precise biographical facts of V. Bacevičius, draws a complex outline of the features of the character of this controversial figure. The composer is known for his quite complicated and ambivalent character, wild temperament, quick temper and sensitive reaction of a maximalist. People saw him in a different way: some regarded him as a cheerful, communicative, snappy and friendly, while others found him arrogant, too self-confident hermit who believed in his own excellence. All of them were probably right for every trait mentioned herein were characteristic of him.

Related Publications:
Vytautas Bacevičius tarpukario Paryžiaus kontekste / Vita Gruodytė. Kultūros barai. 2006, Nr. 1, p. 82-87. 2006, Nr. 2, p. 79-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3348
Updated:
2016-10-26 15:13:05
Metrics:
Views: 42
Export: