Puoselėti ir naikinti Kražių sakraliniai paminklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Puoselėti ir naikinti Kražių sakraliniai paminklai
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2010, Nr. 2, p. 50-59, 69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčių architektūra; Kražiai; Kražių istorija; Kražių skerdynės; Sakraliniai paminklai; Tomas Žebrauskas; "Kražiai Massacre" of 1893; Church architecture; History of Kražiai; Kražiai; Religious monuments; Tomas Žebrauskas.
Keywords:
LT
20 amžius; Architektūra / Architecture; Jėzuitai / Jesuits; Kražių istorija; Kražių skerdynės; Paveldas / Heritage; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art; Sakraliniai paminklai; Tomas Žebrauskas.
EN
History of Kražiai; Massacre of 1893; Religious monuments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta išsami Kražių istorijos apžvalga, akcentuojant architektūros, sakralinio paveldo aspektus. Pateikiami seni piešiniai, bažnyčių ir vienuolynų architektūriniai planai. Kražių gyvenvietė XIV–XV a. kūrėsi kairiajame Kražantės krante. Čia buvo bažnyčia, parapijinė mokykla. Dabar jau žinoma, kad bažnyčią Kražiuose įsteigė Kęsgaila Valimantaitis 1416 metais. Kražiai tuo metu buvo svarbus Lietuvos katalikybės centras. Nuo 1568 iki 1801 m. Kražius valdė didikai Radvilos. 1608 m. Kražiuose pradėjo kurtis jėzuitai. Materialiai jėzuitus parėmė Mikalojus Kristupas Radvila, padovanojęs jiems savo pilies pastatą. Pilies pastatas 1615–1621 m. buvo perplanuotas ir pritaikytas vienuolynui-kolegijai. Straipsnyje pateikta išsami Kražių istorijos apžvalga, akcentuojant architektūros, sakralinio paveldo aspektus. Pateikiami seni piešiniai, bažnyčių ir vienuolynų architektūriniai planai. Buvusią Kražių didybę šiandien mena tik T. Žebrausko projektuota bažnyčia ir išlikęs kolegijos pietinis korpusas. 1969 m. Kražiai buvo įtraukti į vietinės reikšmės urbanistikos paminklų, o 1971 m. kolegijos pastatas, benediktinių bažnyčia, šventoriaus tvora ir koplyčia – į vietinės reikšmės architektūros paminklų sąrašus. Tai sudarė galimybę istorijos ir architektūros specialistams pradėti išlikusių Kražių istorijos ir kultūros paminklų tyrimus.

ENThe paper gives an extensive overview of the history of Kražiai with the emphasis on the aspects of architectural and sacral heritage. It presents old drawings and architectural designs of churches and monasteries. The settlement of Kražiai was established on the left bank of the River Kražantė in the 14th–15th c. The settlement had a church and the parish school. The church in Kražiai was established by Kęsgaila Valimantaitis in 1416. Kražiai was then an important centre of Lithuanian Catholicism. The Radziwiłł family owned Kražiai from 1568 until 1801. The Jesuits came to Kražiai in 1608. Krzysztof Mikołaj Radziwiłł supported Jesuits financially and donated the building of his castle. The building was altered in 1615–1621 and adapted to a monastery-college. The former majesty of Kražiai is today witnessed by the church designed by Žebrauskas and the remaining southern wing of the college. In 1969 Kražiai was included in the list of local townscape monuments; in 1971 the college building, the Benedictine church, the churchyard fence and the chapel were included in the list of local architectural monuments. These facts created the opportunity for the specialists of history and archaeology to initiate the research of the surviving historical and cultural monuments in Kražiai.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33376
Updated:
2018-12-17 12:55:25
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: