Media accountability systems - an ecological viewpoint

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Media accountability systems - an ecological viewpoint
Alternative Title:
Žiniasklaidos atsakomybės sistemos – subalansuoto požiūrio taikymas
In the Book:
Baltic media world. Riga, 2005. P. 25-39
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu atkreipiamas dėmesys į tai, jog jaunos demokratijos valstybėse, kokios šiuo metu ir yra trys Baltijos šalys, atsiskaitomybės stygius yra didžiausia problema, kuri, beje, išryškėja ne tik žiniasklaidoje, bet ir politikoje bei versle. Straipsnio autoriai laikosi nuomonės, kad šią problemą galima išspręsti. Viena vertus, galima griežtingi įstatymus, organizuoti žurnalistų mokymus, efektyvinti priežiūrą, ar žiniasklaida laikosi profesinių nuostatų, ar nenusižengia įstatymams ir panašiai. Akivaizdu, kad patiems žurnalistams labai svarbu stiprinti profesinės savitvarkos instituciją ir kelti jos autoritetą per organizuojamus mokymus, konkursus, įvairius profesinės kvalifikacijos įvertinimus. Tačiau tai nebūtų labai originalus sprendimas, kuris greitai atneštų taip laukiamų rezultatų. Profesionalėti gali padėti ir išsilavinusi, su žiniasklaidos darbo praktika susipažinusi ir žiniasklaidos kuriamiems mitams imunitetą įgijusi visuomenė. Smarkiai kritęs žurnalistikos prestižas reiškia ir tai, kad visuomenė tampa atidesnė, griežčiau vertina pasirodančias žinias, kelia daugiau kritinių klausimų. Kad žurnalistikos profesionalėjimas netaptų tik nedidelio rato suinteresuotų profesionalų siekiamybe, reikia ir plataus visuomenės pritarimo ir palaikymo. Tam galėtų pasitarnauti pozityvių, inovatyvių žurnalistinių projektų viešinimas, jų žinomumo didinimas, aiškinimas žmonėms apie naujoves ir profesinius pasiekimus Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žiniasklaida; Teisinė sistema; Žurnalistikos etika.

ENThis article draws attention to the fact that in young democratic states such as the three Baltic states, the lack of accountability is the largest problem, which, by the way, is becoming evident in media as well as in politics and business. Author of the article maintains the opinion that this problem can be resolved. On one hand, laws could be tightened, trainings for journalists organized and effectiveness of supervision of whether the media observe professional provisions and do not breach the laws enhanced, etc. It is obvious that it is very important for journalists themselves to strengthen the professional self-regulation institution and to raise its authority through the trainings and competitions organized as well as various assessments of professional qualification. However, this would not be a very original solution, which would be quick to yield the much awaited results. Educated society, which is familiar with the practice of media work and immune to the myths being created by the media, can also help to increase the professionalism. The heavily-fallen prestige of the journalism also implies that the society is becoming more attentive and scrutinizers the appearing news stricter, raises more critical questions. A broad approval and support of the society is needed for the enhancement of professionalism, so that it would not become the aspiration of a narrow circle of interested professionals. This could be served by publicizing positive, innovative journalistic projects, enhancement of awareness, explaining to the people about novelties and achievements in journalism in Lithuania, Latvia and Estonia.

ISBN:
9984-19-683-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3325
Updated:
2013-04-28 15:50:56
Metrics:
Views: 16
Export: