Deminutyvų vartojimas Zietelos lietuvių šnektoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deminutyvų vartojimas Zietelos lietuvių šnektoje
Alternative Title:
The Usage of Diminutives in the Lithuanian Subdialect of Zietela
In the Book:
Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005. P. 124-132
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Zietelos šnekta; Periferinės tarmės; Šnektų žodynai; Deminutyvų daryba; Vartosena.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vartosena; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTZietelos lietuvių šnektoje vartojami deminutyvai yra išvedami su priesagomis, būdingomis bendrinei lietuvių kalbai arba rytų ir pietų aukštaičiams. Šie vediniai pasirinkti aptarti dėl kelių priežasčių: 1) minima šnekta yra viena iš pačių archaiškiausių, lyginant su visomis dabartinėmis lietuvių kalbos tarmėmis; 2) Zietelos šnekta yra išnykusi, vadinasi, nebekintanti, nebeatsinaujinanti; 3) šios šnektos tekstuose atsispindi kelių lietuvių kalbos tarmių ypatybės. A. Vidugirio sudarytame „Zietelos šnektos žodyne“ (1998) rasti daiktavardžių, būdvardžių ir prieveiksmių deminutyvai. Daiktavardžių deminutyvai vartojami tokiose kalbėjimo situacijose: a) vadinamas mažas ar jaunas asmuo, daiktas, bet nepasakomas jo vertinimas; b) iš konteksto aiškėja teigiamas deminutyvu vadinamo dalyko vertinimas, kai objektas yra ir mažas, ir malonus; kelia malonius jausmus; yra giriamas; kas nors guodžiamas; kam nors įsiteikiama; kas nors drąsinamas; mokoma; ant ko nors pykstama; c) pabrėžiamas neigiamas deminutyvu vadinamo dalyko vertinimas, kai parodomas akivaizdus skurdumas; keliamas nemalonus jausmas; kas nors menkinama; ironizuojama. Deminutyviniais būdvardžiais pavadinamos savybės yra tik sustiprinamos arba dar turi ir teigiamo vertinimo atspalvį. Mažybiniais prieveiksmiais pabrėžiama, kaip ir kokiomis aplinkybėmis kas nors yra daroma, bet nėra jokio mažumo atspalvio. Dažnai sakinyje vartojamas ne vienas, o keli deminutyvai, sušvelninantys visą posakį ir atitinkantys minėtąsias kalbėjimo situacijas. Svarbu yra ir platesnis kontekstas. [Iš leidinio]

ENThe diminutives used in the Lithuanian dialect of Zietela are derived with suffixes, which are typical to Standard Lithuanian or Eastern or Southern Lithuanian Highlanders. In the Dictionary of the Subdialect of Zietela compiled by Vidugiris, A. in 1998, the diminutive nouns adjectives and adverbs are found. The diminutive nouns are used in the following speech situations: naming a small or a young person or a thing without their evaluation; a) for positive evaluation of the subject, which is named as a diminutive, gets apparent from the context when the object is small and amiable; brings pleasure; is praised; someone is comforted; someone is ingratiated or favoured; someone is encouraged; someone is taught; someone is annoyed with somebody; b) emphasizing negative evaluation of the subject, which is named as a diminutive, when revealing its apparent poorness, unpleasant feelings; when someone is depreciated or something is rallied. The features that are named by the diminutive adjectives are intensified or can also have the shade of positive evaluation. The diminutive adverbs emphasise how and under what circumstances something is done but it does not have any shade of littleness. Generally, there are not one, but several diminutives in a sentence modifying the whole expression and corresponding to the above-mentioned speech situations. [From the publication]

ISBN:
9986931851
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3320
Updated:
2013-08-25 12:46:33
Metrics:
Views: 28
Export: