Švč. Mergelės Marijos veikla lietuvių etiologinėse sakmėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos veikla lietuvių etiologinėse sakmėse
Alternative Title:
Activity of the Blessed Virgin Mary in Lithuanian etiologic tales
In the Book:
Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje / sudarytoja Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 245-261
Keywords:
LT
Etiologinės sakmės; Lietuvių sakytinė tautosaka; Pasaulio kūrimas; Švenčiausioji Mergelė Marija; Švč. Mergelė Marija.
EN
Blessed Virgin Mary; Creation of the world; Etiologic tales; Etiological tales; Lithuanian folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Švč. Mergelės Marijos veikla, vaizduojama lietuvių etiologinėse sakmėse. Tyrinėjimų objektas – lietuvių etiologinės sakmės kuriose pasirodo Dievo Motina. Darbe siekiama apibendrinti pagrindinius etiologinių sakmių siužetus, kuriuose minima Švč. Mergelė Marija, ir atskleisti šio personažo veiklą. Aptariant pagrindinius etiologinių sakmių siužetus naudotasi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo kartoteka, taip pat publikuotais pasakojamosios tautosakos rinkiniais. Darbe atskleidžiama, kad Švč. Mergelė Marija etiologinėse sakmėse yra vaizduojama nuo pat pasaulio kūrimosi pradžios. Dalyje etiologinių sakmių Marija kaip kultūrinis herojus kuria pasaulio objektus, gyvūnus, kultūrinius augalus bei moko amatų. Pastaroji Marijos veikla neminima nei Evangelijoje, nei apokrifiniuose tekstuose. Tokių sakmių nėra daug, užrašyta vos po keletą variantų. Tačiau jose vaizduojami archajiškiausi pasaulio kūrimo būdai, kai kuria kūrybinių galių turintis personažas, galėjęs pakeisti kitus, iki tol buvusius ikikrikščioniškus personažus. Etiologinėse sakmėse išryškėjanti kuriančiosios Švč. Mergelės Marijos veikla suteikia jos personažui originalumo. Dievo Motina etiologinėse sakmėse vaizduojama ir kaip galinti bausti, kerštauti, gudrauti ir taip išvengti kylančios grėsmės bei išgelbėti kūdikėlį Jėzų nuo pavojaus. Marija, kaip motina, yra savo sūnaus gynėja bei saugotoja. Jai suteikiamas ypatingas, Kristaus likimą gelbstintis bei lemiantis, turintis įtaką vaidmuo.

ENThe paper analyses the activities of the Blessed Virgin Mary depicted in Lithuanian etiological stories. The research object is the Lithuanian etiological stories about the Mother of God. The paper aims to generalise the main plots of etiological stories that mention the Blessed Virgin Mary and reveal the activities of this character. The discussion of plots was based on the card file of the Lithuanian folk narratives catalogue of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore as well as published collections of folk narratives. The paper reveals that the Blessed Virgin Mary is depicted in etiological stories from the very beginning of the creation of the world. In some etiological stories Mary as a cultural hero creates the world’s objects, animals, cultural plants and teaches craft. The latter activities are mentioned neither in the Gospel nor in apocryphal texts. Such stories are few; only several variants have been recorded. Yet they depict the most archaic ways of the creation of the world used by the character who has creative power and who replaces other pre-Christian characters. The activities of creating Blessed Virgin Mary, described in etiological stories, provide her character with originality. The Mother of God is also depicted as being able to punish, revenge, palter thus avoiding the threat and saving baby Jesus from danger. Mary as a mother is the defender and guardian of her son. She is given a special role of saving and determining Christ’s fate.

ISBN:
9789955868361
Related Publications:
Dievo motinos vaizdinys lietuvių poezijoje : mistikos (ir) kraštovaizdžio akiratis / Dalia Jakaitė. Soter. 2013, 47 (75), p. 57-78.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33112
Updated:
2020-08-26 15:42:52
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: