Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų teikiamų paslaugų kokybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų teikiamų paslaugų kokybė
Alternative Title:
Quality of services rendered in Mažeikiai pre-school institutions
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 1 (30), p. 24-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio ugdymo institucijos, ikimokyklinis ugdymas, paslaugos, kokybė, nuomonių apklausa; Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinė įstaiga; Ikimokyklinės institucijos; Kokybė; Nuomonių įvairovė; Paslaugų kokybė; Paslsugos; Tėvų požiūris; Opinion pool; Parents' attitude; Pre-School; Pre-school education; Pre-school institutions; Pre-school institutions, pre-school education, services, quality, opinion pool; Quality; Services; The quality of services.
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Kokybė / Quality; Nuomonių įvairovė; Paslaugų kokybė; Paslsugos; Tėvų požiūris.
EN
Opinion pool; Parents' attitude; Pre-school institutions; Pre-school institutions, pre-school education, services, quality, opinion pool; quality of services; Quality.
Summary / Abstract:

LTPaslaugų įvairovė ir kokybė, orientavimasis į tėvų ir vaikų poreikius formuoja naują ikimokyklinio ugdymo paslaugų supratimą. Itin svarbu plėtoti ir užtikrinti lanksčias ir labai kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų ir tėvų poreikius. Magistro darbe suformuluotos švietimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse įstaigose aktualumas. Išanalizuoti ir susisteminti įvairių autorių teoriniai ir praktiniai ikimokyklinio ugdymo teikiamų paslaugų tyrimai. Atliktas empirinis tyrimas parodė, kokia šiuo metu yra Mažeikių rajono pedagogų, tėvų nuomonė apie teikiamų paslaugų vaikams, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, įvairovę ir kokybę. Išsiaiškinta, kiek ši įvairovė tenkina pakitusius visuomenės poreikius. [Iš leidinio]

ENThe variety and quality, consideration of parents' and children's requirements mould new comprehension of pre-school education. It is very important to develop and achieve flexibility and high quality of services of pre-school institutions, which satisfy the needs of parents and children. The relevance of educational services in pre-school institutions is presented in the master's thesis. Theoretical and practical researches on pre-school services are analysed and systematized in the work. The empirical research has shown the teachers' and parents' opinion about the variety and quality of services in pre-school institutions. It is also elucidated how this variety satisfies the requirements of the society. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32855
Updated:
2018-12-17 13:06:16
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: