Studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajos
Alternative Title:
Links between creativity and personality traits in students sample
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Divergentinis mąstymas; Ekstraversija; Kūrybiškumas; Psichotiškumas; Studentai; Creativity; Divergent thinking; Extroversion; Personality characteristics; Personality traits; Psychoticism; Students.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Divergentinis mąstymas; Ekstraversija; Kūrybiškumas / Creativity; Psichotiškumas; Studentai / Students.
EN
Divergent thinking; Extroversion; Personality traits; Psychoticism.
Summary / Abstract:

LTKūrybiška asmenybė yra geriau prisitaikanti ir efektyvesnė, dėl to kūrybiškumas, kaip išskirtinai žmogiška savybė, turi būti lavinamas. Siekiant lengviau identifikuoti kūrybinį potencialą, svarbu išsiaiškinti kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajas. Taigi, šio tyrimo tikslas – nustatyti studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajas. Tyrime dalyvavo 117 studentų iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tiriamųjų amžius 20-44 metai, amžiaus vidurkis 22,5±2,9 metai. Asmenybės bruožai matuoti lietuviškuoju H. ir S. Eysenck klausimyno variantu (1998), kūrybiškumas, kaip savybių rinkinys, matuotas Gough kūrybiškos asmenybės skale (1979), o kaip divergentinis mąstymas – Wallach ir Kogan divergentinio mąstymo metodika (1965). Atliktame tyrime nustatyta, kad pagal kūrybiškos asmenybės skalę kūrybiškesni studentai turi labiau išreikštus psichotiškumo ir ekstraversijos bruožus nei mažiau kūrybiški studentai. Kūrybiškesni pagal divergentinį mąstymą studentai asmenybės bruožais nesiskiria nuo mažiau kūrybiškų bendramokslių. [Iš leidinio]

ENAim of this study was to ascertain links between creativity and personality traits in students sample. In this research participated 117 students from various Lithuanian Universities. Students aged from 20 to 44 years (22,5±2.9). Lithuanian H. and S. Eyscnsk Personality Questionnaire (1998) measured personality traits, Gough Creative Personality Scale (CPS) (1979) and Wallach and Kogan Divergent Thinking Battery (1965) measured creativity. The results from this study showed that more creative by CPS students have more expressed traits of psychoticism and extroversion than less creative students. However, personality traits in more creative by divergent thinking students do not differ from they less creative peers. [From the publication]

Related Publications:
Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai / Daiva Grakauskaitė-Karkockienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 66-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32707
Updated:
2020-03-23 19:50:00
Metrics:
Views: 12
Export: