Šermenų apeigos Žemaitijoje: tradicijos ir modernumo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šermenų apeigos Žemaitijoje: tradicijos ir modernumo problematika
Alternative Title:
Problem of modernity and tradition in funeral chanditing tradition in Samogitia
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 9, p. 65-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Giedojimas; Giesmės; Katalikų liaudiškosios praktikos; Laidojimo apeigos; Maldos; Tradicija ir modernumas; Šermenys; Šermenų apeigos; Žemaitija (Samogitia); Žemaitija, šermenų apeigos, tradcijos, papročiai, maldos, giesmės; Chanting; Funeral; Funeral ceremonies; Pracitices of catholic folk piety; Prayers; Samogitia; Samogitia, funereal ceremonies, traditions, customs, prayers, songs; Songs; Tradition and modernity.
Keywords:
LT
Giedojimas; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Maldos; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šermenys; Tradicija ir modernumas; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTŽemaitijos etnografinis regionas, kurio didžiąją dalį šiandien užima Telšių vyskupija, turi daugiausia šermenų tradicijų. Šermenų giesmės, maldos yra katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikų dalis. Šermenų apeigų tradicijos ir modernumo santykio problemos retai patenka į tyrėjų akiratį. Šiame darbe siekiama pažvelgti, kaip konkrečioje šio regiono teritorijoje tradicija ir modernumas dera šermenų apeigose. Publikacijoje aptariami šermenų apeigų tradicijų ypatumai: straipsnio autoriaus atlikto etnografinio tyrimo (2006–2008 m.) duomenys atskleidžia tradicijos ir modernumo santykį bei jo kaitą. Katalikiškosios šermenų apeigos – viena iš liaudiškojo pamaldumo raiškos formų, išsiskiriančių maldingomis praktikomis. Žemaitijos etnografiniame regione išliko visos tradicinės šermenų apeigų dalys: šarvojimas, budynės, laidotuvės, gedulingi pietūs. Tradicinės šermenų apeigų dalys yra identiškos, bet turi vietinės kultūros bruožų: skirtingos šermeninės maldos, įvairus giesmių repertuaras ir kt. Visame regione (išskyrus Klaipėdos kraštą) pagrindinis šermenų maldynas ir giesmynas – Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Šermeninių giesmių ir maldų kaitai buvo svarbūs istoriniai, geopolitiniai bei sociokultūriniai veiksniai. Tradicijos ir modernumo santykis šermenyse atskleidžia šiuolaikinę problemą: nutrūkus šeimos tradicijų perdavimui, susilpnėjus parapinėms bendruomenėms, žemas tikėjimo žinių lygis ir tik paprotinės katalikybės laikymasis kelia grėsmę autentiškų tradicijų išlikimui.

ENSamogitia ethnographic region, which the biggest part is the dioceses of Telšiai, is the richest of funeral chanting tradition in Lithuania. Funeral chanting and prayers are part of catholic folk piety. The relationship between tradition and modernity is not frequent topic of a research. It is worth to make a research on how and what is relationship of tradition and modernity in funereal ceremonies in particular region especially as the jubilee of 600 years of the baptism of Samogitia coming close. The author of this article reveals the relationship of modernity and tradition of funereal ceremonies in Samogitia. By doing this, the article relies on the ethnographical research of the author done (2006–2008) and on analysis of literature on this topic of other authors. The article reveals that funereal ceremonies experienced some changes due to cultural and historical influence. Methods of research: ethnographic research, questionnaire, interview, analysis, synthesis and retrospection. [text from author]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32665
Updated:
2018-12-17 13:05:47
Metrics:
Views: 62    Downloads: 9
Export: