Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos cikliškumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos cikliškumas
Keywords:
LT
Ekonomikos ciklai; Globalizacija; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamo turto rinka; Nekilnojamojo turto rinka; Nekilnojamojo turto rinkos ciklas.
EN
Economic Cycles; Globalization; Real Estate; Real estate market; Real estate market cycle.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nekilnojamojo turto rinka dar yra jauna ir besivystanti. Globalizacijos procesai greitai ją įtraukė į savo sūkurį ir turėjo tiesioginę įtaką jos vystymui. Neseniai įvykusi pasaulinė krizė savaip paveikė Lietuvos nekilnojamojo turto rinką - ji nukreipė šios rinkos ciklo plėtros fazę link traukimosi ir nuosmukio. Tačiau paskutiniai keli mėnesiai rodo silpnus atsigavimo ženklus. Visų nekilnojamojo turto rinkos ciklo fazių / etapų perėjimas (plėtra, susitraukimas, nuosmukis ir atsigavimas) leidžia teigti, kad Lietuvos nekilnojamojo turto rinka pirmą kartą nuo Nerpiklausomybės laikų užbaigė savo ciklą. Atsiradęs Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos cikliškumas reiškia, kad šios srities nagrinėjimas, tendencijų stebėjimas gali padėti tiksliau prognozuoti, numatyti nuokrypius ir laiku į juos reaguoti. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos ciklus ir numatyti rinkos tendencijas. Pagrindinės išvados byloja, kad įvykęs Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos ciklas buvo paveiktas pasaulinės krizės, o ne kaip įprasta - pasiūlos ir paklausos disbalanso. Ciklo pažinimas leis lengviau prognozuoti šios rinkos ateities nuokrypius. [Iš leidinio]

ENThe property market in Lithuania is considered young and still in the progress. The vortex of rapid globalization processes have incorporated this market and directly influenced its development and growth. The recent global financial crises influenced the Lithuanian property market by turning the market's expansion phase in the direction of contraction and recession. However, the last few months demonstrate weak signs of recovery. Completion of all the cycle phases of property market (expansion, contraction, recession and recovery) suggests that the Lithuanian property market has just concluded its first cycle since the declaration of Independence. Lithuanian property market cycle emergence indicates that its evaluation and analysis of trends and developments can provide more accurate estimates, deviations and a possibility to respond adequately to these changes. The article aims to analyze the cycles of the Lithuanian property market and to forecast its trends. The key findings show that the Lithuanian property market cycle has been affected by the global financial crisis rather than supply / demand imbalances; the completion of the cycle will help forecasting the future market trends. [From the publication]

Related Publications:
  • Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos ciklai / Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Skaistė Malevskienė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 161-167.
  • Būsto kreditavimo problemos Lietuvoje / Meilutė Jasienė, Arvydas Paškevičius, Dalia Vaitulevičienė. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 45-53.
  • Globalizacijos poveikis komercinio nekilnojamojo turto rinkai / Viktorija Cohen. Lietuvos turto vertintojai - 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste : konferencijos, vykusios Vilniuje 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 42-52.
  • Influence of peculiarities of transition economy on real estate market / Deimantė Venclauskienė, Vytautas Snieška. Ekonomika ir vadyba. 2010, Nr. 15, p. 318-324.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32571
Updated:
2017-03-06 15:28:07
Metrics:
Views: 64
Export: