Hirtenfest und Ochsenkampf - Hütungsbräuche

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Hirtenfest und Ochsenkampf - Hütungsbräuche
Keywords:
LT
Ganymas; Jaučių badynės; Lietuva; Piemuo; Pirmas išgynimas; Sekminės; Šeima.
EN
Bullfight; Family; First sending the cattle to the grass; Lithuania; Pasturage; Pentecost; Shepherd.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas piemenavimo papročiams aprašyti: pirmajam išginimui, jaučių turnyrams, naktigonei, ožio vedimui aplink beržą, piemenų vaišėms per Sekmines. Pažymima, kad gyvulininkystė buvo antrasis pagal reikšmę lietuvių valstiečių pragyvenimo šaltinis po žemdirbystės, todėl piemenų tradicijos turi gilias šaknis ir yra gana gausios. Aptariama piemenų kasdienybė, ganyklų ir ganymo ypatumai, kaimo kerdžiaus funkcijos ir vaidmuo, piemenų dienotvarkė ir darbai priklausomai nuo metų laiko, taip pat atskirų gyvulių rūšių ganymo ypatumai. Pažymima, kad ypatinga reikšmė buvo teikiama pirmajam išginimui pavasarį, nes manyta, kad nuo to priklauso ir viso sezono sėkmė, todėl su pirmuoju išginimu susiję daug papročių ir prietarų, kurie straipsnyje ir aptariami. Teigiama, kad vienas įspūdingiausių pasilinksminimų pavasarį būdavo jaučių turnyrai, rengti sekmadieniais. Pirmiausia būdavo kaimuose išrenkami stipriausi jaučiai, paskui kaimų nugalėtojai kaudavosi tarpusavyje. Jautis – absoliutus nugalėtojas duodavo naudos ir šeimininkui pardavinėjant savo produktus turguje: pirkėjus žinant apie „geriausio jaučio“ savininką leisdavo šiam brangiau parduoti prekes. Aprašomi Sekminių papročiai ir piemenų vaidmuo per jas, naktigonės laužai, dainos, pasakos ir turnyrai. Taip pat aptariamas „žiemos šaukimo“ ritualas: kai papuoštas ožys ar ožka vienų buvo laikomi už uodegos, kitų – triskart vedami apie beržą; tai piemenims asociavosi su laukiamu sniegu, taigi – ganymo pabaiga. Pažymima, kad tiek šis, tiek jaučių kovų tradicijos išnyko 20 amžiaus pradžioje.

ENThe article is about herding customs: the first turn out, bull tournaments, night herding, goat's leading around a birch and herds' feast during Pentecost. It is noted that stock-raising was the second living source, according to the importance, after agriculture, therefore, the herds' traditions have deep roots and there are plenty of them. The everyday life of herds, pastures and herding, the functions and importance of a herdsman, the schedule of herds and their works according to the time of the year and the features of herding different animals are discussed. It is noted that the first turn out in spring was very significant because it was thought that the success of the whole season depends on it, therefore the first turn out is related to many customs and prejudices that are described in the article. It is stated that one of the most entertaining events in spring were bull tournaments on Sundays. At first, the strongest bulls in villages were selected, after that they fought between themselves. The bull which was an absolute winner was beneficial to its owner: the owner was allowed to sell his products more expensive when everybody knew him as an owner of “the best bull”. The Pentecost customs and the herds role during it, fires during night herding, songs, stories and tournaments are described. Also, the “winter call” ritual is described: a he-goat and a she-goat were preened, then ones were holding them on tails and others lead around a birch for three times; it was associated with the expected snow and the end of herding. It is noted that this custom and bull tournaments had disappeared at the end of the 20th c.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32370
Updated:
2013-04-28 22:37:06
Metrics:
Views: 27
Export: