The Painting "Annunciation to the Virgin Mary" of the church of St. Francis and St. Bernardine in Vilnius. Investigations and restoration

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Painting "Annunciation to the Virgin Mary" of the church of St. Francis and St. Bernardine in Vilnius. Investigations and restoration
Keywords:
LT
Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai; Bažnyčios; Bernardinai; Dailė; Dailė, sakralinė; Istorija; Mykolas Neviadomskis; Paveikslai; Restauratoriai; Restauravimas; Tapybos restauravimas; Tapytojas Motiejus; Vilniaus bernardinų bažnyčia; Vilnius.
EN
Annunciation of the Virgin Mary; Art; Art, ecclesiastical; Bernardine; Bernardine church in Vilnius; Churchies; History; Lithuania; Michal Niewiadomski; Painter Matheus; Paintings; Restauration; Restoration of painting; Restorers; Vilnius.
Summary / Abstract:

LT„Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ buvo tyrinėjamas ir restauruojamas 2009–2011 m. Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre. Po sudėtingų tyrimų ir kruopštaus restauravimo paveikslas grąžintas į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino bažnyčią. Šiame straipsnyje pristatoma sakralinio paveikslo istorija, technologinių tyrinėjimų rezultatai, jo būklė iki restauravimo, konservavimo ir restauravimo darbai. Publikacijoje aptariama paveikslo restauravimo programa ir retai Lietuvoje taikoma metodika, kuri išryškino stipriai apgadintus paveikslo sluoksnius. „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ yra vienas gražiausių baroko epochos sakralinės dailės kūrinių. Šis paveikslas 1948 m. pateko į Lietuvos dailės muziejaus saugyklas. 2009 m. paveikslas buvo atgabentas į Prano Gudyno restauravimo centrą. Sudarant šio paveikslo restauravimo programą, vyko nuolatinis restauratorių, tyrėjų ir menotyrininkų bendradarbiavimas. Stratigrafiniai grunto ir dažų sluoksnių tyrimai parodė, kad po viršutine Apreiškimo scena yra senesnis paveikslas. Dabartiniai paveikslą dengiantys sidabriniai, vietomis paauksuoti aptaisai sukurti XIX–XX a. sandūroje. Svarbių duomenų apie vykusius paveikslo restauravimus pateikė technologinių tyrimų rezultatai, atlikti kūrinio restauravimo metu. Paveikslo tapyboje buvo nustatyta daug mažų ir didelių netekčių, aptikta technologinio pobūdžio pažeidimų. Technologinių tyrimų išvados turėjo svarbią reikšmę patikslinant paveikslo istorijos duomenis, taip pat nustatant kūrinio dabartinio restauravimo mastą.

ENThe painting Annunciation to the Virgin Mary was investigated and restored in 2009-2011 at Pranas Gudynas Restoration Centre of the Lithuanian Art Museum. The restored painting has been returned to the Church of St. Francis and St. Bernardine in Vilnius. The article presents the history of the painting, the results of technological investigations, its condition prior to the current restoration and the course of conservation and restoration. Methodology for consolidating the badly damaged painting layer that is rarely used in Lithuania is described. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32328
Updated:
2014-07-14 15:06:43
Metrics:
Views: 7
Export: