Review of decisions of the European Court of Human Rights in cases against the Republic of Lithuania in 2010

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Review of decisions of the European Court of Human Rights in cases against the Republic of Lithuania in 2010
Alternative Title:
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 metų sprendimų prieš Lietuvą apžvalga
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (4), p. 1641-1657
Keywords:
LT
Bylos; Diskriminavimas; Europos Žmogaus TeisiųTeismas; Europos žmogaus teisių konvencija; Lietuvos Respublika; Žmogaus teisės; Žmogaus teisės, bylos.
EN
Article 6, ECHR; Cases; Discrimination; ECtHR; Human rights; Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠioje apžvalgoje aptariamos 2010 m. Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – EŽTT) prieš Lietuvos Respubliką nagrinėtos bylos. Apžvalgos autoriai pateikia nagrinėtų bylų santraukas, kad skaitytojas galėtų susipažinti su naujausia ir aktualiausia jurisprudencija, susijusia su Lietuvos Respublika žmogaus teisių apsaugos srityje. 2010 m. EŽTT išnagrinėjo 14 peticijų prieš Lietuvos Respubliką, iš jų tik 8 peticijos buvo nagrinėtos iš esmės. Šioje apžvalgoje ir aptariamos minėtos 8 bylos, tarp jų ir Cudak prieš Lietuvą byla, kurią nagrinėjo Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji Kolegija ir kurioje buvo pateiktas ribotos valstybės imuniteto doktrinos taikymo darbo santykiuose išaiškinimas. [Iš leidinio]

ENThis article presents the review of the cases decided by the European Court of Human Rights against Lithuania during 2010. Authors provide the summary of relevant cases so that the potential reader is updated with the latest developments of human rights protection concerning Lithuania. Among other cases, this article reviews the case Cudak v. Lithuania decided by the Grand Chamber, which clarified the issues of restrictive principle of State immunity in employment disputes. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
The Restrictive theory of state immunity in Lithuania: reality or illusion / Andrius Smaliukas and Yvonne Goldammer. Baltic yearbook of international law. 2005, vol. 5, p. 111-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32285
Updated:
2018-12-17 13:04:20
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: