Global financial crisis and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global financial crisis and Lithuania
Keywords:
LT
Ekonominiai ciklai; Globalizacija; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamasis turtas; Obligacijos garantuotos užstatu; Pasaulio finansų krizė; Skoliniai įsipareigojimai; Turtu garantuotos obligacijos; Vertybiniai popieriai.
EN
Collateralized debt obligations; Debt obligations; Economic cycles; Economic cycles, world finance crisis, globalization, real estate, securities, collateralized; Globalization; Real estate; Securities; World finance crisis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos pagrindinės finansų ir ekonomikos krizės priežastys ir pasekmės. Apibūdinami ryšiai tarp nekilnojamojo turto rinkų, vertybinių popierių rinkų, kredito plėtros ir augančių investicijų JAV. Parodyta, kad procesai nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių rinkose išpūtė nekilnojamojo turto kainas ir sukūrė taip vadinamą nekilnojamojo turto burbulą, kurio sprogimas ir buvo pagrindinė pasaulinės finansų rinkos krizės priežastis. Pateikiamos pagrindinės prieškrizinės priemonės, kurių imasi Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Aptariama situacija Lietuvoje globalios finansų krizės kontekste. Pasinaudojus statistiniais duomenimis išanalizuota Lietuvos ekonominė situacija prieš krizę ir po jos. Tokia maža atviros ekonomikos šalis kaip Lietuva neturi galimybės išvengti globalios krizės poveikio šalies ekonomikai. Vidinės ir išorinės priežastys sukėlė šalies ekonominę krizę. Eksporto galimybių apribojimas buvo didžiulis smūgis Lietuvos ekonomikai, nes didesnė dalis šalies bendrojo vidaus produkto yra sukuriama užsienio prekybos. Šalies vyriausybės neatsakinga ir trumparegiška ekonominė politika, ypač finansų srityje, krizę taip pat suintensyvino. Dabartinės vyriausybės ekonominė politika yra vertinama įvairiai. Priemonės, kurių buvo imtasis siekiant stabilizuoti šalies finansus, turėjo neigiamą įtaką šalies vidaus rinkos vystymuisi. Šalies ekonominis atgimimas priklausys tiek nuo užsienio rinkų atsikūrimo, tiek nuo to, kaip vyriausybei pavyks stabilizuoti valstybės finansus ir išplėsti vidaus rinką.

ENThe article deals with the main reasons of finance and economic crises as well as its consequences. The links between real estate markets and markets of securities, credit expansion and growing of investment in USA are described. It is shown that the processes in real estate and securities markets inflated the prices of real estate and created so-called real-estate bubble the burst of which was a main reason of global financial crisis. The main anti-crisis measures in the EU and USA are presented. The situation of Lithuania in the context of the global crisis is discussed. The economic situation of Lithuania before and in the period of crisis using statistic date is analyzed. The main factors influenced to economy situation of country and means of government economy policy is discussed. On a base of analysis made conclusion that the economic revival of the country will depend both on the foreign market restoration and on the fact how the government will succeed to stabilize the state finances and to expand the domestic market. [From the publication]

ISSN:
2029-7378
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32154
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: