Mįslių sisteminimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mįslių sisteminimo problemos
Alternative Title:
Problems of riddles systematization
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 161-174
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
, kartoteka; Klasifikacija; Mįslė; Mįslė, sisteminimas; Principas; Problema, kartoteka; Sisteminimas; Tipas.
EN
Card cataloge; Card catalogue; Classification; Principle; Problem; Riddle; Systematization; Type.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos problemos, su kuriomis susiduriama sisteminat mįsles, esančias Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyvo rankraštyno mįslių kartotekoje. Darbe aptariami jau buvę ir galimi mįslių sisteminimo principai, siūlomi konkretūs įmanomi iškylančių mįslių sisteminimo problemų sprendimo būdai. Mįsles suvokiant kaip kūrinėlius, išskiriant jų tipus, pirmenybę reiktų teikti poetiniam vaizdui, kuriamam realijų santykių. Kadangi tos pačios realijos skirtinguose mįslių tekstuose labai įvairuoja, nustatant mįslės tipą visų pirma reikėtų atsižvelgti į bendrą realijų kuriamą semantinį lauką. Tipo ribas turėtų nubrėžti mįslės sintaksinė struktūra ir semantinis branduolys – tai yra pastoviausi mįslės elementai. Vaizdo branduolio nesudaranti leksika padėtų išskirti tipų versijas. Taip sisteminant reikėtų išskirti visų mįslių tipų branduolius, kurie visada pastovūs ir dažniausiai yra mįslės pabaigoje. Taigi šiuo atveju mįslių pavadinimus lemtų ne tekstų pradžia, kaip pavadinant dainų tekstus, o jų pabaiga. Tipų branduoliai galėtų būti tokios, kaip A. Tayloro, klasifikacijos pagrindas. Į vieną vietą visus variantus galėtų suvesti ir dabar rankraštyne naudojama sisteminė kartoteka, tik joje atsirastų daug skirtukų su nuorodomis. Paieškos problemą išspręstų leksikos rodyklių sudarymas arba kompiuterinės mįslių bazės su keliomis paieškos sistemomis sukūrimas.

ENThe article is about the problems which appear while structuring riddles which are in the riddle catalogue of the archive of the Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. The work discusses former and possible principles of riddle structuring and suggests specific possible solutions for problems related with riddle structuring. Perceiving the riddles as little creative works and distinguishing their types, priority should be given to a poetic image created by the relationship of realia. The same realia are different in different riddles, in order to determine the type it is necessary to pay attention to a general semantic field created by realia. The type should be determined by a syntactic structure and a semantic nucleus of the riddle, i.e. the most stable elements of a riddle. A vocabulary which does not make a nucleus of an image would help to distinguish between type versions. When making such structure, all types of riddle nucleus which are always stable and are usually found at the end of the riddle should be distinguished. In this case, the titles of riddles would be determined according to the end of their texts instead of the beginning as it happens when giving titles to songs. The nuclei of types may be a base for a classification which is similar to A. Taylor's classification. All variants may be recorded into one place with the help of a systemic catalogue which is currently used in the archive. However, there would be more markers with references. The issue of searching may be solved by making vocabulary indexes or the creation of a computer-based riddle base with a few search systems.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32062
Updated:
2018-12-17 11:25:16
Metrics:
Views: 29
Export: