Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo "Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje" teorinė ir praktinė analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo "Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje" teorinė ir praktinė analizė
Alternative Title:
Analysis of Theoretical and Practical Application of the Decision of the Senate of the Supreme Court of Lithuania ‘Concerning Application in the Practice of Courts of Law of the Provisions of the Civil Code Stipulating the Process of Proving’
In the Journal:
Justitia. 2005, Nr. 3, p. 13-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; Civilinis procesas; Įrodinėjimas.
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Įrodinėjimas; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT2004 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) senatas priėmė nutarimą „ Dėl Civilinio proceso kodekso (CPK) normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“. Nors pagal Teismų įstatymą senato nutarimai formaliai ir nėra tie aktai, į kuriuos atsižvelgia teismai aiškindami įstatymus, tačiau neabejotinai jie turi nemažą reikšmę formuoti vienodą teismų praktiką, todėl straipsnyje analizuojamos šio nutarimo nuostatos. [...] Todėl visiškai natūralu, kad vos praėjus dvejiems metams po naujojo CPK įsigaliojimo, vienas iš pirmųjų LAT senato nutarimų buvo susiję būtent su įrodinėjimą reglamentuojančių normų aiškinimu. Straipsnyje remiantis minėtuoju LAT senato nutarimu nagrinėjamas įrodinėjimo tikslas, įrodinėjimas, kaip pareiga ar našta, teismo vaidmuo įrodinėjimo procese, įrodinėjimo priemonės, aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti, teismo teisė atsisakyti priimti pavėluotai pateiktus įrodymus, įrodymų vertinimas priimant sprendimą už akių, įrodymai teismo įsakymo procedūroje. [...] LAT senato nutarimai yra viena iš galiojančios teisės aiškinimo formų, taigi yra skirti padėti spręsti teismams kylančias ar galinčias kilti teisės aiškinimo problemas. [...] LAT senato nutarimas „Dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ neįgyvendina jam keliamų tikslų ir jį priėmus teismams liks gana daug įrodinėjimą reglamentuojančių normų taikymo klausimų.

ENOn 30 December 2004, the Senate of the Supreme Court of Lithuania passed a decision on applying the provisions of the Civil Code in the practice of courts of law stipulating the process of proving. Although in accordance with the Law on Courts, Senate decisions do not fall within such legislative deeds to be considered by the courts in their interpretation of the law, they are undoubtedly significant in shaping an integral practice of courts. Thus, this article deals with the analysis of the provisions of the said decision. [...]Within two years of the new edition of the Civil Code’s taking effect, one of the first decisions adopted by the Senate of the Supreme Court deals with explaining the provisions stipulating the process of proving. The article elaborates on the goal of proving, the duty and the burden of proving, the role played by courts in the process of proving, the means of proving, the circumstances that need not be proven, the rights of a court to reject evidence submitted with a delay, evaluation of evidence and making decisions in camera, the role of evidence in the process of issuing court orders. [...] Decisions adopted by the Senate are a form of interpreting active law. Thus, they are designed to assist courts resolve the difficulties of interpreting the law that arise or may potentially arise. [...] The Senate decision ‘Concerning Application in the Practice of Courts of Law of the Provisions of the Civil Code Stipulating the Process of Proving’ does not fulfil the task and leaves courts with a significant number of open issues to be dealt with in the process of handling proving and applying legislative provisions stipulating it.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32
Updated:
2013-04-28 15:12:38
Metrics:
Views: 86
Export: