Viešųjų ryšių organizacinių modelių raida Lietuvos savivaldybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų ryšių organizacinių modelių raida Lietuvos savivaldybėse
Alternative Title:
Development of public relations‘ organisational models in Lithuania‘s municipalities
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 37, p. 71-85
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Lietuvos savivaldybių viešųjų ryšių organizacinių modelių kaita. Valdžios institucijų viešųjų ryšių organizavimo poreikis šalyje iškilo sulig demokratijos įsitvirtinimu. Visuomeninių transformacijų laikotarpiu nusistovi pakankamai nelygiavertės valdžios bendravimo su visuomene formos – informavimas, konsultavimas, dalyvavimas. Vietinė valdžia šiuo atveju patiria specifinius iššūkius: savivaldybės yra arčiausiai piliečių, tačiau įstatymiškai turi daug laisvės spręsti dėl viešųjų ryšių puoselėjimo. Apibendrinant 1999 m., 2001 m. ir 2006 m. kokybinių tyrimų duomenis, straipsnyje daroma išvada, kad vietinės žiniasklaidos rinkos pokyčiai, informacijos kanalų modernėjimas ir kintantis viešųjų ryšių suvokimas lėmė institucijų inovacijas. Kita vertus, taip pat pabrėžiama, kad aktyvūs viešieji ryšiai yra būdingi tik nedideliam skaičiui savivaldybių. Daugelis savivaldybių vis dar susiduria su efektyvaus viešųjų ryšių valdymo problemomis.

ENThe article addresses development of public relations organisation models in Lithuanian municipalities. The need for public relations of the authorities arose in the country in line with democracy gaining foothold. During the period of public transformations, quite different forms of communication between the authorities and the public take shape, like information, consultation, participation. In this case, local governance faces specific challenges: municipalities are closest to the people, however the laws grant them too much freedom to decide on fostering public relations. Summarising the results of qualitative surveys of 1999, 2001 and 2006, the article concludes that changes on the local media market, information channels becoming more modern and changing understanding of public relations resulted in institutional innovations. On the other hand, it also stresses that active public relations are typical only of a few of the municipalities. Many of them are still facing issues when it comes to effective public relations management.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3194
Updated:
2018-12-20 23:08:49
Metrics:
Views: 47    Downloads: 23
Export: