Lietuvos auksakaliai ir jų istorija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos auksakaliai ir jų istorija: recenzija
In the Journal:
Knygų aidai. 2002, Nr. 1, p. 18-23
Recenzuojama knyga: Lietuvos auksakalystė : XV-XIX amžius Vilnius : Baltos lankos, [2001]. 487 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Amatai; Auksakalių gildija; Auksakalystė; Auksakalystė Lietuvoje; Birutė Vitkauskienė; Edmundas Laucevičius; Lietuvos auksakalių katalogas; Taurieji metalai; Vilniaus auksakalių cehas; XVI-XIX a. LDK; 16-19th century; Birutė Vitkauskienė; Catalog of Lithuanian goldsmiths; Crafts; Edmundas Laucevičius; Goldsmith in Lithuania; Goldsmith's art; Goldsmiths' guild; Precious metals; Vilnius goldsmiths' guild.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje analitiškai nagrinėjama studija „Lietuvos auksakalystė“. Autorius pažymi, kad joje pirmą kartą nuosekliai peržiūrėta vieno amato istorinė raida nuo seniausių ją liudijančių šaltinių, nuosekliai ir išsamiai pateikiama Vilniaus auksakalių cecho istorija. Labai vertingais autorius laiko Vilniaus auksakalių cecho statutų palyginimus su Vakarų Europos ir Lenkijos vienalaikiais auksakalių cechų statutais. Recenzijoje teigiama, kad visas studijos dėstymas sukasi apie auksakalius, o ne apie auksakalystę, todėl dirbiniai lieka tik kaip meistrų veiklos rezultatas. Studijoje detaliau neanalizuojama stilių įtaka, dirbinių ir ornamentų kaita, gaminių naudojimo, poreikių specifika. Platesnėmis įžvalgomis pasidalijama aptariant tik aptaisus ir jų ornamentiką. Dar kuklesnis, autoriaus nuomone, yra XIX a. auksakalystės aptarimas, kai pasiliekama tik prie prabavimo klausimų, iškylančių dažniausiai auksakalių ginčų metu. Aptardamas didžiąją recenzuojamos knygos dalį sudarantį auksakalių katalogą, recenzentas išsako abejones dėl kai kurių jo sudarymo principų, todėl recenzijos pabaigoje pateikia tris sąrašus auksakalių papildyti studijos katalogui. Pirmame sąraše pateikiami meistrai, kurių biografijos kataloge yra, tik trūksta konkrečios platesnės informacijos apie jų meninę veiklą arba esminius gyvenimo faktus. Antrame sąraše nurodyti meistrai, kurių pavyko šaltiniuose aptikti tik vardą, todėl jie galbūt gali būti tapatinami su kitais, kataloge jau minimais meistrais. Trečiame sąraše įtrauktos trumpos žinios apie kataloge neminimus auksakalius.

ENThe review provides an analysis for study “Lithuanian goldsmith craft”. The author notes that this study has for the first time consistently reviewed historical development of a specific draft from the oldest sources, with a consistent and extensive history of Vilnius workshop of goldsmiths. The author treats comparisons of Vilnius workshop of goldsmith to contemporary articles of workshops of goldsmiths of Western Europe and Poland as very important. The review claims that the full presentation of the study is focusses on goldsmiths, rather than goldsmith craft, therefore the works only account for an outcome in activity of masters. The study does not provide full analysis of influence of styles, change in works and ornaments and special use and needs of products. Wider insights are only offered when discussing casings and respective ornaments. According to the author, review of goldsmith craft of the 19th century is even more succinct, with examination of assay issues during disputes of goldsmiths. The reviewer, when examining the directory of goldsmiths (which accounts for majority of the book under review) voices doubts concerning principles of compilation; therefore, the review is closed by 3 lists of goldsmiths to supplement the directory. List 1 includes masters with biographies included in the directory, with specific further information missing on artistic activity or key facts of life. List 2 includes masters with name provided only, allowing for identification with other master in the directory. List 3 includes short information on goldsmiths excluded from the directory.

ISSN:
2029-7238
Related Publications:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 4,Kn. 1, Auksakalystė, XIII-XX a.Kolekcijos / sudarytoja Jolita Liškevičienė. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2006. 317 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31896
Updated:
2022-01-10 19:05:09
Metrics:
Views: 51    Downloads: 12
Export: