Inovacijų kiekybinis vertinimas : suminis inovacijų indeksas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijų kiekybinis vertinimas: suminis inovacijų indeksas Lietuvoje
Alternative Title:
Quantitative estimation of innovation: summary innovation index in Lithuania
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2010, t. 4, Nr. 2, p. 31-46
Keywords:
LT
Inovacijos; Inovacijų kiekybinis vertinimas; Suminis inovacijų indeksas.
EN
Innovation; Quantitative estimation of innovation; Summary innovation index.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatyta inovacijų samprata bei susisteminti inovacijų kiekybinio vertinimo metodai, išskiriant vieną iš patikimiausių šiuo metu naudojamų inovacijų vertinimo rodiklių – suminį inovacijų indeksą (SII). Empiriniu tyrimu įrodyta, jog suminiam inovacijų indeksui Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu didžiausios įtakos turi 3-iąją studijų pakopą baigusiųjų skaičius, tenkantis 100 gyv. (25–64 m.), ir inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis, matuojamas proc. nuo įmonių skaičiaus. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, pateikti siūlymai ir rekomendacijos, kaip būtų galima gerinti suminį inovacijų indeksą Lietuvoje ir taip kelti šalies inovacijų lygį. [Iš leidinio]

ENIn the article there was revealed the concept of innovation and there were presented various methods of quantitative estimation of innovation. Particular attention was paid to one of the most reliable indicators of innovation in these days – Summary Innovation Index (SII). After the empirical study it was demonstrated that the main factors determining Summary Innovation Index in Lithuania in these days are the number of graduates of the 3rd level of studies per 100 inhabitants (age of 25 – 64), and innovative small and medium enterprises collaboration with other firms (share of total firms). Consequently, there were summarized suggestions and recommendations for improvement of these factors. [From the publication]

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
  • Evaluation of innovations as a labour productivity increasing factor : the case of the European Union countries / Alma Maciulyte-Sniukiene, Kristina Montvilaite. Socialiniai tyrimai. 2012, Nr. 4 (29), p. 45-58.
  • Žinių vadyba : praktinės naudos dimensija / Zenona Atkočiūnienė, Zina Gineitienė, Erika Sadauskienė. Žinių vadyba : Europos regionų patirtis ir problemos / sudarė Dalia Vidickienė ir Marytė Maciulevičiūtė. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas, 2005. P. 7-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31889
Updated:
2018-12-17 12:53:48
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8
Export: