Charleso Dickenso kūrybos recepcija Lietuvoje : vertimų tradicija ir praktika (I dalis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Charleso Dickenso kūrybos recepcija Lietuvoje: vertimų tradicija ir praktika (I dalis)
Alternative Title:
Lithuanian reception of Charles Dickens: the tradition and practice of translations
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2010, t. 52 (4), p. 7-19
Keywords:
LT
Praktika; Recepcija; Tradicija; Vertimai, praktika; Vertimas.
EN
Practice; Reception; Tradition; Translation; Translations.
Summary / Abstract:

LTLietuviškoji Charleso Dickenso (1812-1870) recepcija apima platų lauką: kūrybos vertimus, lietuvių kritikų požiūrį į jo kūrybą, literatūrinę opiniją viešojoje erdvėje, straipsnius ir recenzijas, scenines adaptacijas-spektaklius Lietuvos teatruose, jo kūrybos įtaką lietuvių literatūrai ir kultūrai. Straipsnyje apsiribojama vienu lietuviškosios Dickenso recepcijos aspektu: aptariami jo kūrybos vertimai ir svarbiausios šio proceso tendencijos. Palyginti su kitomis Europos šalimis, Dickenso kūryba Lietuvoje buvo atrasta gana vėlai – pirmieji lietuviški vertimai pasirodė XIX a. pabaigoje Rytų Prūsijoje ir JAV. Straipsnyje aptariamos pirmosios recenzijos, nors šiandien atrodo primityvios, yra vertingas kultūrinis dokumentas, atskleidžiantis tuometinę recenzavimo ir vertimo kokybę, knygų leidybos praktiką. Produktyviausi Dickenso kūrybos lietuviškos recepcijos laikotarpiai – tarpukario ir sovietinės okupacijos; tuo metu ją smarkiai veikė ir savotiškai formavo rusiškoji recepcija; Dickenso kūriniai buvo verčiami dažniausiai iš rusų arba lenkų kalbos, o ne iš originalo. Autorės išskirti kokybiškiausi vertimai: Barboros Mejerytės „Dombis ir sūnus“ (1958); Juozo Butėno „Pomirtiniai Pikviko klubo užrašai“ (1968); Vytauto Petrukaičio „Pasakojimas apie du miestus“ (1988); Virgilijaus Čepliejaus „Didieji lūkesčiai“ (1996). Dickensas išlieka daugiausiai spausdintas XIX a. anglų rašytojas – lietuviškai išleisti 45 jo kūrinių tomai, Daugiausia leidimų sulaukė romanai „Oliveris Tvistas“ (11), „Deividas Koperfildas“ (6) ir apysaka „Kalėdų giesmė“ (7). Iki šiol neišverstos 8 rašytojo knygos.

ENA Lithuanian reception of Charles Dickens (1812–1870) is very wide: translations, an attitude of Lithuanian critics to his creative work, literary opinion in public spaces, articles and reviews, stage adaptations–shows in Lithuanian theatres and the influence of his creative work to Lithuanian literature and culture. The article analyses only one aspect of the Lithuanian reception of Dickens: translations of his creative work and the most important tendencies of the process. In comparison to other European countries, in Lithuania Dickens' creative work was discovered quite late. The first Lithuanian translations appeared in East Prussia and the USA at the end of the 19th c. The article discusses the first reviews. Although currently they seem primitive, they are a valuable cultural document revealing the quality of reviews and translations and the practise of book publishing at that time. The most productive periods of the Lithuanian reception of Dickens' creative work were the interwar and the Soviet occupation; at that time it was significantly influenced and formed by Russian reception; Dickens' works were usually translated from Russian or Polish but not from the original. The author distinguished the most qualitative translations: Barbora Mejerytė “Dombis ir sūnus” (1958); Juozas Butėnas “Pomirtiniai Pikviko klubo užrašai” (1968); Vytautas Petrukaitis “Pasakojimas apie du miestus” (1988); Virgilijus Čepliejus “Didieji lūkesčiai” (1996). Dickens remains an English author who was published the most in the 19th c. 45 of his works were published in Lithuanian. His novels “Oliver Twist” (11), “David Copperfield” (6) and a story “A Christmas Carol” (7) had the biggest numbers of editions. Eight books of the writer are still untranslated.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
The History of Lithuania / Zigmuntas Kiaupa. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2005. 359 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31880
Updated:
2020-11-29 17:36:57
Metrics:
Views: 85    Downloads: 6
Export: