Dainos nuo Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainos nuo Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Dainos; Melodija; Regionai; Tarmė; Songs; Melody; Region; Dialect.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Melodija; Regionai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tautosaka / Folklore.
EN
Dialect; Melody; Region.
Summary / Abstract:

LTMedžiaga publikacijai atrinkta iš rinkinių, esančių Lietuvos literatūros ir tautos instituto lietuvių tautosakos rankraštyne bei Lietuvos muzikos akademijos muzikologijos instituto etnomuzikologijos skyriaus fonduose.Čia skelbiama dainuojamoji tautosaka užrašyta iš pateikėjų, gimusių ar gyvenusių (gyvenančių) buvusio Musninkų valsčiaus teritorijoje.Atrinktos dainos užrašytos tik su melodijomis.Rengėjai stengėsi atskleisti šioms vietovėms būdingą dainų repertuarą bei jo savitumą.Užrašinėtojams pavyko užfiksuoti retą vaizdą: greta gausaus ir įvairaus aukštaitiško repertuaro ir jo puošmenos – sutartinių – ir ne viena puikiai išvingiuota dzūkiška kalendorinių apeigų ar rugiapjūtės melodija.Užfiksuotas ir tokios dainos lenkiškas variantas.Tačiau vis dėl to rengėjai atkreipia dėmesį į tai, kad ne visi dainų žanrai yra gausiai surinkti, ne visi susilaukė užrašinėtojų dėmesio.Aktyviausi tautosakos rinkėjai minimi Jurgis Dovydaitis ir Eleonora Bručienė.Kadangi dainų gausa labai viršijo galimą publikacijos apimtį, todėl teko atsisakyti ne vienos numatytos skelbti vėlyvojo sluoksnio, taip pat tradicinės dainos bei jau skelbtų dainų.Dainos išdėstytos pagal lietuvių liaudies dainų tekstų kataloge nusistovėjusią seką. Dainos margos ne tik savo žanrais, muzikinių, bet ir kalbos dialektų įvairove. Tekstų sintaksė ir morfologija neliesta, kadangi jų redaguoti muzikiniame kūrinyje dažnai apskritai neįmanoma.

ENThe materials for the publication were selected from the compilations, existing in the collection of Lithuanian folklore manuscripts of Lithuanian Literature and Folklore Institute and in the funds of ethnomusicology division of the Institute of Musicology of Lithuanian Academy of Music and Theatre. The publication presents the sung folklore, recorded from presenters, born or residing on the territory of the former Musninkai district. The selected songs were recorded only with melodies. The compilers attempted to reveal the repertoire of songs, characteristic of the area and its peculiarity. They succeeded to record a rare thing: together with the plentiful and diverse repertoire of the Upper Lithuania and its crown jewel, i. e. glees, there were quite a few splendidly performed Dzūkija’s calendar ritual and rye harvesting songs. A Polish version of one of such songs was also recorded. However the compliers draw the attention to the fact that not all the song genres were sufficiently compiled, since not all attained significant attention from compilers. Among most active collectors of folklore were Jurgis Dovydaitis and Eleonora Bručienė. Since the abundance of songs significantly exceeded the possible volume of the publication, the compilers had to refuse publishing of a significant amount of songs of later periods as well as traditional songs and the songs, which had been published previously. The songs are presented according to the sequence, provided in the catalogue of texts of Lithuanian folk songs. The songs are diverse not only by the genre, but also by the musical and linguistic dialects. The syntax and morphology of texts is untouched, since they are quite frequently impossible to edit in a musical piece.

ISBN:
9955589000
Related Publications:
"Rytų dzūkai" ar "Rytų aukštaičiai" : termino ir muzikos dialekto problema / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Tautosakos darbai 2009, 38, p. 126-148.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3176
Updated:
2013-04-28 15:47:38
Metrics:
Views: 19
Export: