Pelkės geštaltas kaip tautinio kosmoso metaphysis : apostazijos inversija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelkės geštaltas kaip tautinio kosmoso metaphysis: apostazijos inversija
Alternative Title:
Swamp gestalt as metaphysics of the national cosmos: apostasy inversion
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2008, Nr. 7, p. 39-59
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Kultūra / Culture; Politinė ideologija / Political ideology; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama gamtos ir kultūros sąveika lietuvių folklore. Autorius siekia atskleisti pelkės kultūrinės-antropinės sampratos genealoginio- metaforinio, istorinio-kognityvinio, filosofinio-metafizinio ir kitų aspektų sąveiką palaikant ir atnaujinant tautinių kultūrų tęstinumo, autonomijos ir universalizmo mitologinį, sakralinį ir imanentinį pagrindą. Kaip tipiškas reiškinys tyrime analizuojamas pelkės fenomenas. Pelkė, autoriaus manymu, yra užribio vieta, neapibrėžtumų talpyka su specifinėmis erdvės ir laiko raiškomis Tokia jos samprata išryškina pelkės kaip ternarinės struktūros vaidmenį Stichijų tvarkoje, įkūnijančioje totalinę „ribinę situaciją“. Autorius prieina prie išvados, kad neigiami pelkės kaip kultūros priešybės vertinimai angažuoti ne tik ideologiškai, bet ir sąlygoti moderniojoje civilizacijoje gilėjančios fragmentacijos, negebančios nei aprėpti, nei įvertinti Visybiškumo. Todėl susidūrimas su paskiromis Stichijomis ir jų pasekmėmis vertinamas apokaliptiškai, o ne mokslinės ontologijos ir natūrfilosofijos kontekstuose. Autoriaus manymu, civilizacinis lozungas „kuo daugiau komforto kuo didesniam skaičiui žmonių“ remiasi ne kūrybinėmis novacijomis, o nepatogių, situacijų, reiškinių, žmonių ignoravimu. Konstatuojama, kad modernizacinis impulsas, veikiantis visų Rytų ir Vidurio Europos atsinaujinančių visuomenių transformaciją, tik tada bus nuoseklus, kūrybiškas ir konstruktyvus, kai individų ir tautų sąmonėje sužadins ir atvers gebėjimą organiškai derinti gamtos ir kultūros vienovės artikuliaciją.Reikšminiai žodžiai: Amžinosios tiesos; Dievas; Gamta; Ideologija; Kosmos; Krikščionybė; Kultūra; Lietuvių folkloras; Metafizika; Pelkė; Pelkės fenomenas; Christianity; Cosmos; Eternl truths; God; Ideology; Lithuania; Metaphysics; Nature, culture; Swamp; Swamp phenomenon.

ENThe article deals with the interconnection between Nature and Culture in the Lithuanian folklore. As a typical example in the study is analysed swamp phenomenon, which is intended like a primal synthesis of the four main elements in the Cosmos Creation. In cross-cultural mythologies (particularly of North people) swamp served as a reason in the process of the origination of the right Cosmos. The present article attempts to reveal the main features of swamp as it was seen in the folklore and specifically the initial elements-ground and water as they coexist in swamp as a primal substance. It is argued in this article that interrelations between various elements conditioned its value in the cultural and national Cosmos as a human life space in its real connections with spontaneous Nature. This publication revises a Christianity dogma about foul essence of the initial ground (hyle) and its apostasy, i.e. fall from the God, Church and Eternal Truths. Postmodern interpretation on the elements synthesis like a rizotnatic tangle opened a possibility to understand a swamp as an open nonlinear system and as an origin of the creation of the national and cultural Cosmos. It is concluded about the way, which led on the apostasy inversion as in the tone of the national Culture, as in the sphere of wild Nature. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
"Ant sparnų – po sparnu": vertinamasis konceptualiųjų metaforų aspektas politikos ir sporto diskurse / Aina Būdvytytė, Reda Toleikienė. Filologija. 2015, Nr. 20, p. 16-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3159
Updated:
2018-12-17 12:10:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: