Universitetinių studijų projekcija į mokyklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinių studijų projekcija į mokyklą
Alternative Title:
Projection of the university studies into school
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 25-32
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTJauni specialistai neturi ir negali turėti daug patirties, tačiau neabejotina, kad jie privalo būti pakankamai susipažinę su savo dėstomo dalyko metodika, jos naujovėmis ir kartu turi būti susiformavę supratimą apie švietimo reformos tikslus, eigą, pedagogo vietą ir potenciją vykstant pokyčiams. Straipsnyje analizuojamas nepakankamas pedagogus rengiančios institucijos studijų turinio ir mokyklos poreikių atitikimas. Siekiant ištirti Vilniaus pedagoginio universiteto studijų projekciją į bendrojo lavinimo mokyklą, buvo apklausti 405 studentai. Remiantis tyrimo duomenimis, buvo išryškinti pakankamai svarbūs universitetinių studijų VPU trūkumai projekcijos į mokyklos veiklą požiūriu: 1) dauguma paskutiniojo kurso (bakalauro studijų) studentų yra nepakankamai susipažinę su mokymo turiniu ir metodika šiandienos mokykloje; 2) respondentai per mažai sužino apie šiandienos mokyklinės socializacijos ypatumus: ypač mokyklos demokratizacijos, bendruomeniškumo, socialinės integracijos aspektus; 3) studentai yra nepakankamai susipažinę su šiuolaikinėmis didaktikomis, vadovėliais ir mokymo priemonėmis; 4) būsimieji pedagogai per mažai žino, kokie yra krašto švietimo reformos tikslai ir turinys, stokoja gebėjimo kūrybiškai kaupti ir pritaikyti profesinio pobūdžio informaciją; 5) studijų procesą apsunkina tai, kad studentai nelabai vertina pedagogo profesiją, kad dėstytojai nepakankamai dėmesio skiria teorinių žinių taikymui mokykloje, kad jiems trūksta objektyvumo vertinant studentų žinias ir gebėjimo sudominti savo dalyku.Reikšminiai žodžiai: Universitetinės studijos; Mokyklos; University studies; Schools.

ENTaking into account the faults of the reforms in the period of changes, it is expected that the educational system will correspond to social and cultural requirements, that it will be flexible and based on the interaction of various forms and institutions. It is obvious that one of the most important things of the educational system is to prepare teachers of high quality who are capable to work creatively in the nowadays school. This article analyses the projection of the Pedagogical University studies into school. It is based on students' opinions. The research revealed that the respondents are incapable to perceive properly the peculiarities of socialisation, the aims and substance of the educational reform in our country. They do not have a sufficient knowledge of new didactics and pay insufficient attention to the teacher's profession. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31576
Updated:
2018-12-17 11:13:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: