The waste prevention as the key element in the waste hierarchy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The waste prevention as the key element in the waste hierarchy
Alternative Title:
Atliekų prevencija, kaip pagrindinis atliekų hierarchijos elementas
In the Journal:
Notes:
Tekstas.
Keywords:
LT
Atliekų prevencija; Atliekų tvarkymas; Atliekų tvarkymas, atliekų prevencija, Nacionalinė atliekų prevencijos; Nacionalinė atliekų prevencijos Programa; Programa, tvarus vartojimas; Tvarus vartojimas.
EN
Sustainable consumption; The National Waste Prevention Programme; Waste management; Waste management, waste prevention, the National Waste Prevention Programme, Sustainable consumption; Waste prevention.
Summary / Abstract:

LTSusidarantis atliekų kiekis priklauso nuo įvairiausių veiksnių, tame tarpe ekonominio aktyvumo, demografinių pokyčių, technologinių inovacijų, gyvenimo būdo, gamybos bei vartojimo specifikos. Dėl šios priežasties atliekų prevencijos priemonės, taikomos atskirai nuo gamybos bei išteklių politikos, nėra efektyvios. Atliekų prevencija yra laikoma svarbiu strateginiu kiekvienos šalies narės uždaviniu siekiant užtikrinti tvarų ir konkurencingą augimą ateityje. Iš valstybių narių yra reikalaujama parengti atliekų prevencijos programas, vadovaujantis atskirų šalių geriausia patirtimi. Yra tikimasi, kad valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas rengiant atliekų prevencijos programas, atneš reikšmingų rezultatų. Bendradarbiavimas kuriant efektyvias atliekų prevencijos skatinimo galimybes, prieinamas tiek organizacijoms, tiek namų ūkiams, yra labai svarbus. Visuotinai priimtinas efektyvus išteklių naudojimas gali turėti įtakos atliekų kiekio mažėjimui ir prisidėti prie tvarios gamybos ir vartojimo. [Iš leidinio]

ENThe amount of waste generated depends on many various factors. These include levels of economic activity, demographic changes, technological innovations, life-style and patterns of production and consumption. For this reason waste prevention targets are not effective if used in isolation from products and resource policy. Waste prevention is an important strategic activity for every Member State to ensure sustainable, competitive growth into the future. Member States are required to draw up waste prevention programmes, based on best practice. It is anticipated that cooperation between Member States with their waste prevention programmes will result in useful results. Cooperation to create effective promotion of waste prevention opportunities available to all organisations and households is essential. The widespread adoption of resource efficiency has potential to reduce waste arising and contribute to the sustainable production and consumption agendas. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo aspektai saugaus atliekų tvarkymo kontekste / Daiva Bereikienė, Žana Vašcova. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. 2012, 8, p. 64-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31521
Updated:
2018-12-17 13:03:14
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: