Lietuvių nacionalinė tapatybė : "krizės asmenybė" ir jos tipažai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių nacionalinė tapatybė: "krizės asmenybė" ir jos tipažai
Alternative Title:
Lithuanian national identity: "crisis personality" and its types
Keywords:
LT
Asmenybės tipai; Asmenybės tipažai; Krizės asmenybė; Marginalas; Nacionalinė tapatybė; Neolituanus (modernistas); Normatyvinė asmenybė; Socialinė organizacija; Tradicionalistas (etnokolektyvistas); Užribio klasės asmuo; „krizės asmenybė"; „krizėsasmenybė", asmenybės tipažai; „neolithuanus" (modernistas); „neolithuanus"(modernistas); „normatyvinė"asmenybė; „užribio klasės" asmuo.
EN
"crisis personality"; "normative"personality; Crisis personality; Marginal; Marginal, personality; National identity; National identity, social organization; Neolithuanian (modernist); Normative personality; Of "beyond the social class"; Personality; Personality of "beyond the social class"; Social organization; Traditionalist-collectivist; Types of personality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pradedamas nacionalinės tapatybės prigimties, sklaidos ir vaidmens sociopolitologiniu vertinimu. Dėmesys fokusuojamas į tuos bruožus, kurie gali būti aiškinami kaip intensyvių pokyčių ir socialinių deformacijų rezultatas. Plėtojamos teorinės konstrukcijos išeities tašku imama V. Kavolio suformuluota „krizės asmenybės“ konstrukcija. Ji plėtojama, konkretizuojama išskiriant lietuviškoje realybėje besireiškiančius tos asmenybės tipažus. Tai: tradicionalistas (etnokolektyvistas); „neolithuanus“ (naujalietuvis) arba modernistas; marginalas; „užribio klasės“ asmuo. Apibrėžiami šių tipažų socialiniai portretai. Išskirtinis dėmesys kreipiamas į tų tipažų determinaciją, sklaidos sąlygas. Epiloginiuose apmąstymuose ir išvadose sociologo žvilgsnis metamas ir jų normatyvine elgsena išsiskiriančią asmenybę – taupiais štrichais piešiamas jos portretas. [Iš leidinio]

ENThe article presents the social-politological assessment of nature, spread and role of national identity. The attention is focused on the features which could be explained as the result of intensive changes and social deformations. The "crisis personality" construction formed by V. Kavolis is taken as the jumping-off point of the elaborated theoretical construction. The author of the article develops it further and concretizes while distinguishing the types of personality expressing in Lithuanian reality. They are the following: traditionalist-ethnocollectivist; "neolithuanian" or modernist; marginal; personality of "beyond the social class". Social pictures of those types are defined. Special attention is paid to the determination and spread conditions of those types. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31371
Updated:
2017-01-30 21:24:22
Metrics:
Views: 4
Export: