Изучение белорусского языка в Литве как один из аспектов балто-славянских лингвистических исследований

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Изучение белорусского языка в Литве как один из аспектов балто-славянских лингвистических исследований
Alternative Title:
  • Research of the Belorussian language in Lithuania as one of the aspects of Baltic-Slavonic linguistic investigation
  • Baltarusių kalbos Lietuvoje tyrimas kaip vienas iš baltų-slavų lingvistinių tyrinėjimų aspektų
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2010, t. 3, d. 2, p. 145-155
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Kalbų kontaktai / Language contacts; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas baltarusių kalbos Lietuvoje ypatumams baltų-slavų lingvistinių tyrinėjimų kontekste. Ypač didelis dėmesys skiriamas baltarusių ir lietuvių kalbinių kontaktų tyrimo aspektams kaip vienai iš lingvistinės komparatyvistikos problemų. Baltarusių kalbos funkcionavimas daugiakalbėje aplinkoje yra savitas. Viena iš pagrindinių kalbos skirtybių yra ta, kad dėl kalbinių kontaktų atsiranda dvišalių skolinių. Taip pat suaktyvėja kalbinės kūrybos galimybės. Straipsnio turinys atskleidžia šiuolaikinių kultūrinių bei kalbinių tendencijų realijas ir yra svarbus ne tik suvokiant Lietuvos baltarusių etnokultūrinio bei kalbinio plėtojimosi ypatybes, bet ir įsisąmoninant dvasinius, tarpkultūrinius ir tarpkalbinius tautų ryšius. Tai sudaro palankias sąlygas tautų ryšių pažinimui. Toks tyrimas yra ypač svarbus tikslesniam etnokultūrinio ir kalbinio paribio, kur baltarusių literatūrinė kalba bei jos modifikacijos vaidina svarbų vaidmenį, suvokimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltarusių kalba; Daugiakalbė situacija; Daugiakultūrinis regionas; Kalbiniai kontaktai; Kalbų santykiai; Kultūrų sandūra; Leksinė interferencija; Lingvistika; Sociolingvistika; Sociolingvistinė situacija; Belorussian; Language interaction; Linguistic situation; Linguistics; Multicultural region; Polycultural region; Sociolinguistic situation, lexical interference; Sociolinguistics.

ENThe article deals with the problem of the analysis of the Belorussian language in the Republic of Lithuania in the context of Baltic-Slavonic language investigation. Special emphasis is given to the aspects of investigation of Belorussian-Lithuanian language contacts as a part of common problems of linguistic comparison. The functionating of the Belorussian language under the conditions of multilinguism has some peculiarities. As a result of mutual contacts immediate two-way borrowings appear, and what is more, a creative factor in language usage becomes obvious. The results of this research reveal modern cultural and linguistic tendencies and are very important not only for understanding of peculiarities of ethnic cultural and language development of Belorussian in Lithuania, but also for realization of spiritual intercultural and interlinguistic links between people. Such investigation is especially important for more adequate understanding of the situation of ethnic cultural and language frontier areas where the Belorussian literary language and its modifications take up a significant place. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31363
Updated:
2016-09-05 15:21:48
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: